To nye grønne selskaper

I dag ringes det i børs-bjellen på Oslo Børs to ganger: Noteringen av de to selskapene som skilles ut fra Aker Solutions, nemlig Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

Aker Solutions ble hardt rammet av korona-situasjonen og varslet i sommer store endringer i selskapet. De to virksomhetene skilles ut fra Aker Solutions nå mens Aker Solutions slås sammen med Kværner i september.

Les børsmeldingen fra Aker Solutions (17. juli 2020) >

For å få en bedre visuell presentasjon av hva som skjer, anbefaler vi å lese investorpresentasjonen fra Aker Solutions >

Utdeling av aksjer i dag

Eiere av Aker Solutions aksjer per 18. august mottar i dag (26. aug 2020) 1 aksje i hvert av disse nye selskapene som et utbytte fra Aker Solutions. Les børsmelding > .

Selskapene noteres på Oslo Børs markedsplass for vekstselskaper, kalt Merkur Market. Merk at investeringer på Merkur Market ikke kan samles på Aksjesparekonto.

I forbindelse med utskillelsen fra Aker Solutions ble det gjennomført en rettet emisjon i begge de nye selskapene og det ble hentet inn kr 500 millioner til hvert selskap. Aker Carbon Capture aksjene gikk for kr 1,70 (priser selskapet til kr 962 mio) og Aker Offshore Wind aksjene ble satt til kr 1,47 pr aksje (priser selskapet til kr 900 mio) . Aker ASA garanterte for en vesentlig del av emisjonen. På børsåpningen åpent begge selskaper på høyere nivåer enn emisjonskursen. Alle som hadde mottatt aksjer som utbytte (gjennom Aker Solutions) eller fikk delta i emisjonen har så langt all grunn til å juble.

Slik beskriver selskapene seg selv i pressemelding gjennom Oslo Børs:

Aker Carbon Capture:

Aker Carbon Capture er et dedikert karbonfangstselskap med løsninger, tjenester og teknologier som dekker hele CCUS-verdikjeden fra fangst, transport og anvendelse til lagring av CO2. Vi har kunder i en rekke bransjer med karbonutslipp, inkludert sement, avfallsgjenvinning, olje & gass og stålproduksjon. Selskapet har mer enn 20 års erfaring med teknologiutvikling og drift av fangstanlegg som en del av Aker-konsernet. www.akercarboncapture.com

CCUS står for Carbon capture, Utilisation and Storage.

Aker Carbon Capture er i en oppstartsfase men forventer en årlig karbonfangst på 400.000 tonn co2 pr år, skriver de i presentasjonen deres. Selskapets virksomhet vil bidra til karbonfangsten en rekke selskaper må iverksette for å bli karbonnøytrale (f.eks. sement-fabrikker) ihht. Parisavtalen.

Noteringen i dag åpnet på kr 4,00  og en time etter børsåpning, omsettes aksjen for kr 5,00. Det er ca 20.000 aksjonærer i aksjen, både store og små. leder for selskapet er Valborg Lundegaard og hun uttalte tidligere i dag at Aker ASA kontrollerer ca 51% og det er viktig med en stabil og store aksjonærer i tiden som kommer.

Ticker: ACC-ME

En god og visuell måte å bli kjent med selskapet på, er å lese Investorpresentasjonen >

Les mer om Aker Carbon Capture i prospektet >

Aker Offshore Wind:

Aker Offshore Wind jobber for å skape en bærekraftig fremtid. Vi er en offshore vindutvikler med hovedkontor i Norge og med fokus på eiendeler i dypt vann. Virksomheten er global og den nåværende porteføljen består av utviklingsprosjekter og prospekter i Asia, Nord-Amerika og Europa.
Aker Offshore Wind anvender relevant og kostnadseffektiv teknologi, basert på flere tiår med utvikling av energiprosjekter til havs, og gjennom eierandelen i Principle Power. www.akeroffshorewind.com

Ticker: AOW-ME

Aker Offshores største aksjonærer:

  • 35,57% Aker Horizons AS (kontrollert av Aker ASA)
  • 18,02% Aker Kværner Holding AS (kontrollert av Aker ASA)

Les mer om Aker Offshore Wind i prospektet >

 

Kilder: Oslo Børs, Aker ASA, Aker Solutions, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Forbehold: Stiftelsen AksjeNorge gir ikke personlige råd eller konkrete råd om hvilke aksjer eller fond som er kloke investeringer. Informasjonen i artikkelen her er ment som hjelp til bedre innsikt i verdipapirmarkedet. Investeringer i aksjer medfører risiko for tap.