Ordre ugyldig?

Er du en av dem som har fått beskjed om at ordren ikke går igjennom eller er ugyldig? Svaret er ofte veldig enkelt: Du forsøker å handle en ugyldig aksje på Aksjesparekontoen.

Det er på tide med en liten oppdatering av Aksjesparekonto og forskjellen på hvordan selskapene er notert på børs. På Oslo Børs er det ulike markedsplasser, kall det gjerne plattformer, for handel med verdipapirer. Da Aksjesparekonto ble innført for 3 år siden ble det gjort en begrensning på hvilke type selskaper som det kan  investeres i gjennom denne.

Hittil i år er det 18 nykommer til Oslo Børs’ markedsplasser og 15 av disse er notert på Merkur Market og ikke på hovedlisten til Oslo Børs. Det har betydning for sparing gjennom Aksjesparekonto.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en samlekonto for aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Børs Axess og aksjefond (med minst 80% i aksjer). De børsnoterte selskapene eller fondene må ha hjemmehørighet i et EØS-land. Et eksempel på en norsk aksje som ikke har hjemmehørighet i EØS er Bakkafrost. Med Aksjesparekonto, ofte kalt ASK-konto, får du utsatt skatt på gevinst og utbytte noe som likestiller private investorer med profesjonelle investorer skattemessig og i mye større grad enn tidligere. Les mer om ASK her >

Oslo Børs

På hovedlisten til Oslo Børs har vi rundt 220 selskaper. For å bli notert her stilles strenge krav til selskapene. Det handler i hovedsak om fri flyt av aksjer (at f.eks. ikke en storeier sitter med 90% av aksjene) og det kan handle om hvor gammelt selskapet er (f.eks. har det regnskapstall for de 3 siste årene). Selskapene må også følge EU-regelverk for noterte aksjer. Les mer>

Her ser du listen med alle selskaper som inngår i OSEAX (alle aksjer inkl statens eierandel) >

Aksjer på Oslo Børs med hjemmetilhørighet i EØS kan investeres i Aksjesparekonto.

Oslo Axess

Dette er markedsplassen for selskaper som har mindre enn tre års historie og som ønsker kvalitetsstempelet og fordelene som følger med notering på en regulert markedsplass.Det har normalt ingen praktisk betydning for oss som investorer når vi kjøper/selger aksjer på Oslo Axess kontra Oslo Børs. Her ser du selskapene på Oslo Axess >

Aksjer på Oslo Axess og med hjemmetilhørighet i EØS kan investeres i Aksjesparekonto.

Merkur Market

Dette er markedsplassen som virkelig opplever stor vekst. Hele 15 nye selskaper har funnet veien til Oslo Børs hit i år. Noen eksempler på selskaper på Merkur: Kahoot, Aker Carbon Capture m.m. Merkur er tydelig preget av selskaper som er i vekst.

Merkur passer for selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked. Selskaper som allerede er noterte på Oslo Børs eller Oslo Axess, har mulighet til å foreta midlertidig opptak på Merkur Market av nye aksjer i samme aksjeklasse, eller aksjer i en ny aksjeklasse. Les alt om Merkur Market >

Her ser du hvilke selskaper som er notert på Merkur >

Aksjer notert på Merkur Market kan ikke investeres i gjennom Aksjesparekonto.

NOTC – Unoterte aksjer

Dette er en liste over unoterte selskaper. Kursene er ikke bindene og ikke handlebare. OTC = Over The Counter som betyr at aksjene må handles direkte gjennom en børsmegler eller aksjemegler. Aksjene er normalt svært illikvide, dvs, det handles sjelden i disse. Selskapene er ikke underlagt de samme strenge kravene som børsnoterte selskaper og derfor pleier man å si at investeringer i unoterte som regel medfører høyere risiko. For tiden holder NOTC-noterte Easybank med å slå seg sammen med børsnoterte BRA-bank. Se listen med NOTC-aksjer >

Aksjene på NOTC-listen kan ikke inngå i Aksjesparekonto. Mer om NOTC-listen >

 

Andre feilmeldinger

Det er selvsagt flere årsaker til at du ikke får handlet og den mest vanlige er om du har dekning på konto for kjøpet. Sjekk at riktig bankkonto er koblet til aksjehandelstjenesten din.

 

Kilde for markedsplasser: Oslo Børs