Utbytte som uteblir

Svært mange nordmenn investerer i såkalte utbytte-aksjer. Nå vil en del pensjonister føle at deres lommebok blir smalere.

En rekke selskaper har tydelige utbyttestrategier, at en del av selskapets overskudd skal hvert år deles ut til aksjonærene. Noen velger årlige utbytter, andre kvartalsvise eller halvårlige. Sparebanker og andre finans-selskaper har gjennom flere årtier vært en relativ forutsigbar investering for mange med sine utbytter. Utbytte er avkastning på investeringen som kommer i tillegg til kursutvikling i verdipapiret.

Vår statistikk basert på data fra Euronext VPS viser at de som eier kun aksjer i ett selskap, eier ofte i en sparebank/bank. Kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å eie kun i ett selskap. Vi ser også tendenser til at det er deres lokale sparebank de investerer i. Om de investerer i aksjefond ved siden av, vites lite. Hvis de investerer i bank-aksjer eller egenkapitalbevis for at utbyttet skal være et viktig tilskudd til pensjonen, kan dette få økonomiske konsekvenser for mange.

Om eiere av Egenkapitalbevis

Omtrent 25.000 nordmenn eier egenkapitalbevis personlig. Av disse eier 17.000 nordmenn kun egenkapitalbevis (alt fra 1 til flere), men ingen andre aksjer, for en verdi av ca 2,4 mrd kroner.

Noen fakta om disse 17.000 som kun eier egenkapitalbevis:

  • 92 % eier kun egenkapitalbevis i én sparebank
  • 67 % av verdiene eies av de over 60 år
  • Snittverdien for de over 60 år er ca 247.000 kroner
  • Snittverdien for de under 60 år er ca 131.000 kroner

Finanstilsynet på banen

Det er ikke bare selskapene selv som tar initiativ til å stoppe eller kutte i utbytter gjennom koronatiden. Finanstilsynet gikk igår ut og sa de forventer at banker stopper utbytter frem til 2021 for å sikre finansiell stabilitet og robust finansnæring. Les pressemeldingen her >

Aksjesparekonto kan bidra

Mange kvier seg for å selge aksjer eller egenkapitalbevis pga. gevinstbeskatningen. Mer enn 75% av alle aksjonærene på Oslo Børs fikk overført aksjer og egenkapitalbevis til Aksjesparekonto mens det var mulig å få utsatt skatt på eldre beholdninger. De som trenger å selge aksjer for å bedre likviditeten, kan selge aksjer med utsatt skatt, så lenge summen av gevinstene i Aksjesparekontoen blir igjen på Aksjesparekontoen.

Hvis du synes dette er vanskelig, ta kontakt med banken/megleren din og spør hva som gjelder for deg.

Les mer om Aksjesparekonto her >

 

Forbehold:

AksjeNorge gir ikke personlige investeringsråd eller skatteråd. Søk bistand hos en finansiell rådgiver for personlige råd. Investeringer i verdipapirer medfører risiko og historisk avkastning er ingen garanti for fremtiden.