Eksklusivt intervju: Agilyx

I dag ble Agilyx det 17. selskap notert på Merkur Market hittil i år. Vi møtte største investor og fikk en kort samtale.

Merkur er en markedsplass på Oslo Børs for aksjehandel i selskaper som normalt er i en vekstfase og ønsker er mer fullverdig børsnotering senere. For mange av selskapene gir en notering på Merkur Market bedre tilgang til risiko-kapital og flere investorer. Det stilles strengere krav til fullverdig børsnotering, bl.a. rapportering og spredning av aksjene blant en større andel aksjonærer. Totalt er 22 nye selskaper notert hittil i år på en av markedsplassene på Oslo Børs.

I videoen her, ser du først selve bjellesermonien på Oslo Børs 30. september og deretter en egen kommentar fra selskapets representant i Norge, Ranjeet Bhatia. Han representerer også største investor i selskapet, Saffron Hill Ventures.

Agilyx er en pioner innen avansert resirkulering av plastavfall. Gjennom selskapets teknologi for kjemisk resirkulering og avanserte råstoffhåndteringssystem kan blandet plastavfall konverteres til ulike plastkomponenter som er tilsvarende nye, samt andre kjemiske produkter og drivstoff – noe som skaper muligheten for ekte sirkularitet, leser vi om selskapet på Børsens nettsider.

Agilyx hadde før notering en emisjon og en aksjesplitt, som indirekte ga at nye aksjonærer tegnet seg til kurs ca 18 kroner. Selskapet hentet inn kroner 300 millioner i emosjonen. Selskapet vakte spesielt stor interesse blandt investorer fra større investorer med ESG-mandater og emisjonen ble overtegnet med cirka 10-gangeren. Første omsetning på noteringsdagen ble på kroner 39 som priser selskapet til ca kroner 2,4 milliarder. Selskapet er nå det 8. største selskapet notert på Merkur Market. For spesielt interesserte blir det interessant å følge med på selskapets utvikling og deres antatte konkurrent Quantafuel.

Agilyx AS er klassifisert som «20201050 – Environmental & Facilities Services» i GICS (Global Industry Classification Standard).

– Vår visjon er å utnytte plastavfall fullt ut som en verdifull fornybar ressurs, og skape en ekte sirkulær økonomi for plast. Denne aksjeemisjonen, sammen med noteringen på Merkur Market, gir oss en finansiell plattform for å ta avgjørende steg på vei mot dette målet, sa Peter Norris, styreleder i Agilyx og i Virgin Group da emisjonsresultatet ble meldt (kilde: Oslo Børs)

– Vi vil nå fortsette med å forbedre virksomheten og akselerere de mange utviklingsprosjektene våre, i tillegg til vårt kommersielt operasjonelle anlegg i Oregon, USA, sa administrerende direktør Tim Stedman.

Du kan lese børsmeldingene fra Agilyx her >

Lær mer om selskapet på deres nettsider >

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en samlekonto for aksjefond og børsnoterte aksjer, med hjemmetilhørighet i EØS. I aksjesparekontoen kan du dessverre ikke ha investeringer på Merkur Market. Hvis du ønsker å handle i selskaper på Merkur Market, bør du bruke en vanlig aksjehandelskonto. Aksjene oppbevares som for børsnoterte selskaper, på VPS-konto eller hos din kontofører (bank).

Når du åpner en Aksjesparekonto, opprettes samtidig tre underkontoer:

  • Konto for aksjehandel (VPS)
  • Konto for fondshandel
  • Konto for kontanter (innskudd, utbytte, salgs-proveny etc.)

Aksjesparekonto gir deg utsatt skatt på utbytte og gevinst. Lær mer om Aksjesparekonto >

Lær mer om Oslo Børs

På nettsidene til Oslo Børs finner du mye informasjon om selskaper, noteringer og indekser.

Lær mer om notering på nettsidene til Oslo Børs >

Oversikt over aksjer notert på Merkur Market >

 

Forbehold:

Merk at AksjeNorge ikke gir konkrete investeringsforslag eller analyserer selskaper, men deler kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedet. Denne artikkelen er noe av dette arbeidet. Aksjer nevnt i artikkelen må ikke ansees som investeringsråd og er helt tilfeldig plukket ut fra dagens nyhetsbilde. Investeringer i aksjer kan medføre tap av hele eller deler av investeringen. På grunn av kortsiktige svingninger anbefales det at aksjeinvesteringer er langsiktige (eksponering i aksjemarkedet over flere år og ved å spre risiko over flere selskaper).