70.000 nye aksjonærer hittil i år

Vi har nå mer enn 455.000 privatpersoner som investerer i aksjer for 110,8 milliarder kroner på Oslo Børs. For 7. kvartal på rad ser vi en stor økning i antall aksjonærer og bare hittil i år har det økt med mer enn 70.000 nye aksjonærer.

Vi har fått nye data på privatpersoners beholdninger på VPS-konto fra Euronext VPS. Disse dataene har vi sammenstilt med kursdata fra Oslo Børs og laget vår kvartalsvise rapport som du kan lese her > og last ned vår enkle infografikk >

Hovedfunn i nye data viser

  • 10.000 nye aksjonærer i 3.kvartal; 70.000 i sum hittil i år
  • 20 % av alle børsens de private aksjonærene har kommet de siste to årene (fra januar 2019).
  • Mer enn 90.000 privatpersoner må ansees som nybegynnere i aksjer.
  • Av disse nye aksjonærene er 68 % under 40 år.
  • Kvinner i sum økte sine aksjeverdier med mer enn menn i Q3 (Kv +6,7 %. Mn +5,9 %) mens siste ett år har menns aksjeverdier økt med mer enn kvinners (menn +6,2 % og kvinner +3,5 %)
  • 11 % av Oslos borgere er investert i aksjer og/eller egenkapitalbevis
  • Distrikter: Viken er fylket med flest investorer og størst børsformue. Oslo er kommunen med flest aksjonærer og størst børsformue, men i snitt eier Bærumsfolket for mest hver seg. Oslo-folket har for første gang på lenge mer investert i snitt pr hode enn Stavanger.

De mest populære aksjene

De aksjene med flest aksjonærer er Equinor, Norwegian Air Shuttle, DNB, Telenor etc. Vi har også sett på selskaper som fra før av har mange aksjonærer og deretter sortert på de med prosentvis flest nye aksjonærer det siste året (q3 2019 til q3 2020):

Kvinneandelen hører til forrige årtusen

Ja, selv med stadig flere nordmenn på børs, så er faktisk forholdstallene uendret: Fortsatt utgjør menn ca 70% av aksjonærene og eier 80% av verdiene. Men det kunne faktisk vært verre; at kvinner sakket ut.

– Vi har fokus på dette fordi med stadig flere singel-boende og det at mange har mer separat par-økonomi, så handler det om at kvinner går glipp av muligheten til å bedre vekstvilkårene på sin egen sparing, deler Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Dette gjør kvinner utsatt når det kommer til å klare seg selv i vanskelige perioder, enten det er ved skilsmisse eller når pensjonstiden kommer.

Historien viser at kvinners vilje til å ta risiko er lavere enn menns. Vi ser at kvinner er mer tilbøyelige til å velge de største selskapene og gjerne egenkapitalbevis (ofte en lokal sparebank med en tydelig utbytte-plan). Og med en yngre kvinnegruppe som trekker til børsene nå, blir det ekstra interessant å se hva denne gruppen velger på sikt: Tradisjonelt eller mer risiko?

– Det er langt i fra et poeng å ha høy risiko, tvert imot. Og det er like viktig å ikke bare velge én aksje men spre risikoen på tvers av flere markeder. Mange løser dette med globale aksjefond, men hvis man kun investerer på børs og velger ett selskap, er risikoen stor for store verdisvingninger, fortsetter Skaug.

Flere enn 50 % eier kun i ett selskap

Når det kommer til investeringer, er det viktigste man gjør for å redusere risikoen, å diversifisere. Det betyr å spre risikoen. Hvis vi ser utelukkende på aksje- og egenkapitalbevis-beholdningen til privat personer, eier 58 % av kvinnene og 48% av mennene, kun eierandeler i ett selskap. Og kun 13 % totalt sett eier flere enn 6 ulike selskaper. Normalt anbefales det å eie minst 6-8 forskjellige selskaper. Det er allikevel overveiende stor sannsynlighet for at mange også eier aksjefond og dermed er risikoen lavere.

Kilde: Euronext VPS

Egenkapitalbevis er noe eget

Egenkapitalbevis er en slags aksje i en sparebank. 92 % av både kvinner og menn som kun eier egenkapitalbevis (dvs. de eier ikke aksjer i tillegg), eier kun andeler i én sparebank. Denne gruppen består av 15.000 nordmenn, og majoriteten er over 50 år og eier egenkapitalbevis for nesten 2 milliarder kroner til sammen.

– Vi vet av erfaring at svært mange privatpersoner eier andeler i sin lokale sparebank. Alle sparebankene er preget av stor andel private aksjonærer, deler Skaug. Tidligere i høst kom Finanstilsynet og sa de håpet bankene ikke betalte ut utbytter men heller bygget opp kapital for å stå sterkere gjennom korona-krisen. Dette kan dermed bli svært utfordrende for de eldste andelseierne da de har denne type investeringer som en form for pensjonssparing der de regelmessige utbyttene har vært et viktig tilskudd til pensjonen.

Les rapporten

Du finner nyeste rapport her >.

Infografikk >

Er du journalist?

Ta gjerne kontakt med Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge for andre detaljer.

Kristin Skaug, Daglig leder i Stiftelsen AksjeNorge