De største selskapene med størst tilstrømning av nye aksjonærer – siste ett år