Velg fond til din jobb-pensjon

Egen Pensjonskonto innføres 1. januar. Med Egen Pensjonskonto vil dine valg avgjøre hva du får i pensjon! Det høres kanskje brutalt ut, men det gir deg mange muligheter.

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Egen Pensjonskonto skal følge deg som arbeidstaker gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone*.

Pensjon med investeringsvalg betyr at dine valg avgjør pensjonen

Pensjonsopptjening fra innskuddsordninger investeres i fond ut fra en forhåndsvalgt fondsprofil av arbeidsgiver (som regel i samråd med valgte pensjonsleverandør). Det viktigste å vite om innskuddspensjonen er at den er «pensjon med investeringsvalg» og investeringsvalget vil pensjonen ha så lenge avtalen løper, også når du bytter arbeidsgiver. Men du selv kan bestemme hvordan denne pensjonen investeres. Ofte møter vi personer som kan eller bør opp- eller nedjustere forholdet mellom renteandel (lav risiko) og aksjeandelen (høy risiko) i pensjonsordningen. Men utfordringen er at de færreste vet at de kan, eller vet hvor de får oversikten over avtalene eller hvordan de kan sikre riktig fondsprofil på pensjonssparingen som gjøres for dem.

Normalt pleier man å si at desto yngre du er, desto høyere risiko kan du ta på pensjonssparingen din. Denne er langsiktig og skal skje over flere tiår. Dermed blir du mindre sårbar for svingninger under ulike kriser (som f.eks. finanskrisen, covid-19 o.l.) Med høyere risiko menes at største delen av pensjonsmidlene investeres i aksjefond.

Når pensjonsalder nærmer seg (færre enn 10 år igjen), er det ofte lurt å redusere aksjeandelen for å få en mer forutsigbar pensjonssaldo den dagen du går av med pensjon. Merk allikevel at pensjon fra Folketrygden er en garantert pensjon og at noen eksperter derfor mener de fleste av oss tåler høy aksjeandel uansett. Spareøkonom Bjørn Erik Sættem har delt dette synet flere ganger i Nordnetbloggen.

Innføringen av Egen Pensjonskonto har vært et løp som har gått over ti år og endelig kommer den. Fredag 6. november vedtok Regjeringen at reglene om egen pensjonskonto skal tre i kraft fra 1. januar 2021.

Reglene veldig forenklet:

  • Alle som har Innskuddspensjon i dag får Egen Pensjonskonto
  • Egen Pensjonskonto opprettes hos den pensjonsleverandøren din nåværende arbeidsgiver bruker
  • Har du i tillegg Pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere), skal denne pensjonen samles på Egen Pensjonskonto, uavhengig av om denne pensjonen er hos andre pensjonsleverandører/ livselskaper / banker.
  • Du får en reservasjonsrett frem til 1. mai: Hvis du ikke ønsker at pensjonskapitalbevisene skal «tvangsflyttes» til Egen Pensjonskonto, må du gi beskjed (sjekk norskpensjon.no)
  • Du kan selv velge om du ønsker at Egen Pensjonskonto skal være hos pensjonsleverandøren din arbeidsgiver har valgt som standard for alle ansatte, eller om du ønsker en selvvalgt pensjonsleverandør
  • Arbeidsgiver skal dekke kostnader på Egen Pensjonskonto (ikke mer-kostnader hvis du velger å han Egen Pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør)
  • Flere arbeidstakere sikres pensjonsopptjening. Dagens krav om at man må jobbe i minst 12 måneder for å ha rett på pensjonskapitalbevis oppheves. Arbeidstakere som slutter i jobben etter 1. januar 2021 vil derfor få utstedt et pensjonskapitalbevis, uavhengig av arbeidsforholdets lengde. (bra for unge og de med korte arbeidsforhold Sikres pensjonsopptjening.

Vi deler kunnskap

I tiden som kommer vil vi i AksjeNorge dele mye kunnskap for å sikre at flest mulig av de 1,5 millionene i privat næringsliv som har Innskuddsordninger skl skjønne hvilke valg de står overfor. Det er allikevel viktig å presisere: Du skal ikke trenge å gjøre noe som helst. Alt samling til Egen Pensjonskonto gjøres automatisk for deg, men er det disse valgene du ville tatt selv?

Om kort tid kommer egne videoer som forklarer mer. På starten av 2021 vil vi også gjennomføre et livestreamet Pensjonsseminar slik at alle fra nord til synd, og fra øst til vest, skal få delta, helt kostnadsfritt.

Vårt prosjekt «Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen» er finansiert med med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer på våre sider om Egen Pensjonskonto >

Se spørsmål og svar om Egen Pensjonskonto >