I 2021 kom «Egen Pensjonskonto» og da fikk 1,5 millioner nordmenn denne. Her samles pensjon innbetalt av arbeidsgiver du har i dag, fra tidligere jobber og fremtidige. Det er viktig å ha et aktivt forhold til denne kontoen for å sikre at pensjonen vokser i tråd med dine behov og din risikotoleranse.

Egen Pensjonskonto er en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet, såfremt du ikke ber om det.

Se også Spørsmål & Svar om Egen Pensjonskonto >

I Norge er det opptil hver enkelt arbeidsgiver å selv beslutte hvilken pensjonsleverandør man bruker til de ansattes pensjonsordning. Med pensjonsreformen fra 2005 ble Innskuddspensjon innført hos de fleste selskaper. I Norges største bedrifter og banknæringen beholdt man Ytelsespensjon for ansatte over 40 år. I ettertid er de fleste nå over på Innskuddspensjon. Det betyr at de fleste som har byttet jobb de siste årene, sitter med kanskje flere Pensjonskapitalbevis hos ulike leverandører. Med ny ordning får du større frihet til å velge hvor pensjonen din forvaltes.

Egen Pensjonskonto

Mens Siv Jensen fortsatt var Finansminister, delte hun på Finans Norges Pensjonskonferanse i desember 2019 at Egen Pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021 som planlagt. Les  sammendrag >

Egen Pensjonskonto blir en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og eventuelle Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet såfremt du ikke reserverer deg for flyttingen.

Innskuddspensjon

Alle arbeidsgivere er pålagt å spare en prosentsats av din lønn til din fremtidige pensjon. Det er lovfestet at denne oppsparingen skal utgjøre minst 2% av din lønn (før skatt). De som ikke er omfattet av dette regelverket er de som jobber i mindre stillingsbrøk enn 20% og der det er færre enn to hele årsverk.

Din arbeidsgiver sparer årlig til din innskuddspensjon hos en. Innskuddet er normalt en prosentsats av lønn fra første krone til 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres.

Hvor mye du får i innskuddspensjon avhenger av flere ting:

  • Hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg (hva er prosentsatsen din?)
  • Hva du har i lønn
  • Hvor mange år du jobber
  • Hvilken avkastning du har på pengene (avhenger av fordelingen mellom aksjer og renter)

Når du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon, får du et Pensjonskapitalbevis, som er en slags innskuddspensjon som ikke får tilført nye penger og som forvaltes ut fra den avtale tidligere arbeidsgivere avtalte den gang. Det er greit å merke seg at da Innskuddspensjon kom, valgte mange arbeidsgivere å vekte lavt (ha lite) med aksjefond i pensjonen. Det betyr at med et stigende aksjemarked, vokser ikke denne pensjonen like mye. Det siste året har en del arbeidsgivere gitt egne ansatte høyere aksjeandel, men dette bestemmer du faktisk selv. Du må bare logge deg inn og gjøre endringer.

Dine største fordeler

Ved å samle alle pensjonskapitalbevis og innskuddspensjon ett sted får du flere fordeler:

  • Lavere gebyrer/kostnader på pensjonskapitalbevisene. Det betyr færre kostnader som spiser av avkastnigen og dermed veksten på denne pensjonen
  • Du får bedre oversikt når alt er samlet ett sted
  • Du kan lettere bestemme hvordan din risikoprofil på pensjonssparingen ser ut.

Dine valg avgjør pensjonen

Ja, med nye fordeler får du på en måte større ansvar selv. Du kan selvsagt bare beholde den fordelingen mellom rente-fond og aksjef-fond som nåværende arbeidsgiver har bestemt for deg. Men hvor sikker er du på at den passer deg? I et firma er normalt de ansatte i ulike aldersgrupper og har ulik tid igjen i arbeidslivet. Er du sikker på at pensjonen vokser riktig i forhold til din profil?

Normalt anbefales de eldste som nærmer seg pensjonsalder å ha lav andel med aksjefond i pensjonssparingen, mens for de unge med 20-30 år igjen til pensjon, kan de ofte tåle litt høyere aksjeandel. Har du sjekket hvordan pensjonen forvaltes, altså hvilke type fond pensjonen spares i i dag?

Mange fordeler men vær våken

Så ja – Når 2021 kommer blir alt mye enklere og mer samlet. Men livselskaper og banker vil slåss om deg. Hva som blir fasiten vet faktisk ingen. Men det viktigste du gjør er å få bedre oversikt og sikre riktig fordeling mellom aksjer og renter.

Bruk www.norskpensjon.no for å få oversikten over alle dine Pensjonskapitalbevis.

Merk at denne artikkelen er under arbeid og at fortsatt er ikke alle systemer og forskrifter/lover på plass. Oslo, 6. nov 2020