Video: Aksjeinvesteringer i eiendom

Hør fondsforvalter Nils Hast  og spare- og investeringsøkonom Martin Graftås i ODIN Forvaltning dele innsikt om hvordan du kan få eksponering mot eiendom gjennom investeringer i børsnoterte eiendomsselskaper og aksjefond.

Nils Hast forvalter til daglig eiendomsfondet ODIN Eiendom. I tillegg forvalter han fondet ODIN Kreditt. Siden eiendomsselskaper ofte er finansierer bygninger med kreditt-obligasjoner, er det naturlig at han forvalter disse fondene samtidig.

Se webinaret vi hadde 9. desember nedenfor


Se oversikt over andre planlagte webinarer her >

Se andre opptak fra webinarer her >

 

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.