Video: Et hav av muligheter

Den 11. desember inviterte vi i AksjeNorge til Webinar med sjømat-ekspert Hogne Tyssøy fra Holberg .

Her er opptaket fra webinaret. Du hører at Hogne Tyssøy deler kunnskap og oppdatert oversikt over sjømatsektoren,. Han snakker om sjømatens utvikling og fremtid i et norsk og internasjonalt perspektiv. De siste 10-15 minuttene av webinaret var besvarelser av innkomne spørsmål.


Se oversikt over andre planlagte webinarer her >

Se andre opptak fra webinarer her >

 

Hogne Tyssøy, kundeansvarlig i Holberg

 

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.