Aksjene de unge velger

I statistikken for 2020 ser vi at aksjonærer i alderen 20-29 år har vokst mye i antall (+77%) og vokst enda mer i investerte verdier (+93%). Vi har sett litt på hvordan de unge investerer på Oslo Børs.

Gjennom årene vi har ført statistikk har stort sett folk flest, inklusive de yngre, i flertall valgt å investere i Børsens største selskaper som Equinor, DNB, Hydro, Telenor, Orkla m.m. Men i 2020 med ekstremt volatile (urolige) aksjemarkeder og hele 49 nye selskaper på markedsplassen Euronext Growth, ser vi et tydelig skifte på hvor Børsens nye aksjonærer velger å investere. Vi har brukt data fra Euronext VPS. 

NAS, KOA og AKSO er 3 aksjer som har hatt høy volatilitet gjennom 2020 og som samtidig tiltrakk seg en rekke nye aksjonærer, også de unge kvinner og menn. Men fortsatt ser vi at unge menn i større grad enn unge kvinner, velger aksjer med høyere risiko.

Unge menn under 30 år utgjør ca.18 % av de norske privataksjonærene i Norwegian Air Shuttle (NAS), men de eier for bare rundt 1% av selskapets verdi.

Tabellene under viser aksjene som flest menn og kvinner under 30 år velger å investere i:

Grafikk: AksjeNorge Datakilde: Euronext VPS

Grafikk: AksjeNorge Datakilde: Euronext VPS

I snitt eier menn under 30 år hver seg NAS-aksjer for kr 3.083 og kvinnene for kr 2.068. Selvsagt finnes de som har investert betydelig mer, men gjennomsnittet er såpass lavt at har de fleste relativt lite investert i forhold til andre selskaper.

Tabellen under viser hvilke aksjer som har fått flest nye aksjonærer under 30 år gjennom 2020:

Grafikk: AksjeNorge Datakilde: Euronext VPS
Grafikk: AksjeNorge Datakilde: Euronext VPS

 

Disse data er en del av en større rapport laget av AksjeNorge. Alle data er levert fra Euronext VPS som er både der du finner din VPS-konto men også der profesjonelle kan bestille data om aksjemarkedet.

Les rapporten her >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte. Feil i data kan forekomme men vi tilstreber høy grad av nøyaktighet.