Kvartalstall hver dag

Nå er resultatsesongen i gang. Det betyr at hver dag før Oslo Børs åpner får vi resultater fra ulike børsnoterte selskaper og selskaper med andre børsnoterte verdipapirer (f.eks. obligasjoner).

På Oslo Børs nettside finner du oversikt over datoer: Se finanskalenderen >

Børsmeldinger med tall og lenker til presentasjoner finner du på newsweb.no >

De interessante tallene

Nå er det resultatene for 4. kvartal i 2020 som rapporteres. De fleste selskaper pleier også å dele resultatene for hele året samtidig.

Tallene vi får presentert sammenliknes normalt med samme kvartal ett år tidligere. Noe av årsaken til dette er at bedrifter pleier å ha nogenlunde sammenlikbare aktiviteter i de samme kvartalene. I tillegg ser man lettere hvordan et selskap utvikler seg over ett år.

For ett år siden spurte vi tre aksje-eksperter i en artikkel om hvilke rapporterte tall de synes var viktigst å følge med på. De svarte den gang:

  • EBIT: Viser den operasjonelle driften før skatt og renter
  • EBITDA: EBIT før avskrivninger
  • EPS: (Earnings per share) inntjening per aksje, inntjening etter alle kostnader, renter og skatt
  • Marginen: Inntjening i forhold til omsetning pr aksje (viser om selskapet har en fornuftig forretningsmodell)
  • ROE: Avkastningen på egenkapitalen, og utviklingen i denne. Viser om selskapet er lønnsomt, hvor lønnsomt det er, og om lønnsomheten virker å være stabil, stigende eller fallende.
  • Kontantstrøm: Selskapets «lommebok»
  • Forslag til utbytte? (større/mindre enn tidligere år?) Forslag om utbytte må som regel stemmes over på Generalforsamlingen.

Aksjer er forventningsstyrte

Man pleier normalt å si at aksjemarkedet er styrt av forventninger til fremtiden, at man raskt priser inn hva man tror selskapet vil klare, eller ikke klare. Når kvartalstallene kommer pleier man å se reaksjoner på aksjekursene. Er resultatene dårligere enn ventet (konsensus), kan aksjekursen falle. Er resultatene bedre enn ventet, kan de lett stige.

Viktig er det også å følge med på hva selskapet selv sier om fremtiden til selskapet, hva de skal jobbe med, hvilke prosjekter de prioriterer, behov for kapital (eller ikke) m.m.

Sjekk selskapenes nettsider

På alle børsnoterte selskapers nettsider finner du en egen nettside for aksje-informasjon. Denne siden kalles ofte «Investor», «Investor relations» eller liknende. Her finner du også publiserte rapporter (kvartalstall, årsberetning og bærekraftrapport) og presentasjoner fra deres kvartalspresentasjoner, til og med opptak fra presentasjoner. Finner du det ikke her, er det i det minste på børsens egen side for børsmeldinger, Newsweb.no 

Når kommer utbyttet?

Når kvartalstallene deles, pleier ofte selskaper som har økonomi til det, å foreslå et utbytte til aksjonærene. Som regel må dette stemmes over på en Generalforsamling (GF). Etter GF opplyser selskapet om hvem som er berettiget utbyttet, når aksjen handles uten utbytte-rettigheter og når utbyttet utbetales. Du trenger ikke nødvendigvis eie aksjer fortsatt når selve utbyttet utbetales, men du må eie aksjer til og med nevnte dato i meldingen («Last day including right»).  Ofte stiger aksjen på nyhet om forslag på utbytte og ofte faller aksjekursen tilsvarende utbytte per aksje den dagen aksjen ikke lengre handles inklusive utbytte-rettighetene.

Se nedenfor for eksempel på en melding fra KID for ett år siden.

 

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om investeringer eller skatt. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.