Introkurs om aksjefond og aksjer

På mandag inviterte vi til to enkle kurs for nybegynnere: Ett om aksjefond og ett om aksjer. Begge kan du nå se nedenfor.

Kursene ble gjennomført som webinarer der Kristin Skaug fra AksjeNorge var foredragsholder og svarte på spørsmål fra deltagerne på slutten.

Foredragene er beregnet for nybegynnere, gjerne de uten noen erfaring. For deg som har fått Egen Pensjonskonto anbefales det om aksjefond, men vi skal invitere til et eget webinar om hvordan du kan skal forvalte din Egen Pensjonskonto senere i mars.

Introkurs Aksjefond

Introkurs Aksjer

Se også webinarer om bransjer og ulike fond

For ikke lenge siden gjennomførte vi en serie med webinarer om ulike bransjer, bransjefond, ulike markeder og regioner og om nye spennende fond. Dette gjorde vi i samarbeid med ODIN Forvaltning (Sparebank1), DNBs fondsselskap og DNB Markets, og vi hadde med Holberg Fondene.

Alle disse webinarene er fortsatt svært aktuelle og nyttige for å lære mer om ulike bransjer og markeder.

Du finner alle webinarene her >

Lær om Egen Pensjonskonto

Jobber du i privat næringsliv har du mest sannsynlig nå fått Egen Pensjonskonto. Her kan du selv bestemme hvordan pensjonspengene investeres. Se våre to opplæringsfilmer om Egen Pensjonskonto. Filmene er produsert med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.


Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.