NAS emisjon mai 2021

NAS emisjon mai 2021

AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Det vi skriver på våre nettsider er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Feil i våre beregninger kan forekomme. Vi håper allikevel våre artikler og vedlegg er til hjelp. Men feil kan forekomme!