Viktig om Norwegian-emisjon

Nå er det kun få dager og timer igjen av emisjonsperioden som kan bety mye for de  60-70.000 småparerene som eier aksjene og tegningsrettene.

Vi har skrevet om dette før- les her >

Se nå video med DNB og Norwegian Air Shuttle der mer forklares om de neste dagens viktigste frister:

  • Siste frist for salg, eller eventuelt kjøp av tegningsretter er 19. mai 2021 klokken 16.30
  • Siste frist for å benytte tegningsrettene til å tegne nye aksjer er 21. mai 2021 klokken 16.30

 

Ubenyttede tegningsretter vil slettes den 21.mai kl 16:30

 

Forbehold: Vi gir ikke personlige råd men forsøker dele kunnskap til befolkningen slik at man får et bedre grunnlag for å fatte kloke investeringsvalg for seg og sine behov. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Aksjer må ansees som langsiktige investeringsalternativer. Det pleier å lønne seg å spre investeringene på flere ulike aksjer for å oppnå lavere risiko på total-investeringen.