Tabell antall aksjonærer og deres verdier fordelt på alder Q2 2021