De mest populære aksjene

Aksjene med størst tilstrømning av nye aksjonærer er også aksjer som svinger mye i verdi, med noen unntak.

Aksjene de fleste er investert i er relativt uendret fra kvartal til kvartal, men ser vi på aksjene som har fått størst netto tilstrømning av nye aksjonærer, er det litt andre selskaper.

Selskapene som har fått flest nye aksjonærer hittil i 2021 er relativt nye selskaper på børsen. Øverst i denne artikkelen ser du hvilke aksjer som i årets seks første måneder tiltrakk seg flest nye aksjonærer.

I tabellen nedenfor har vi sett på forskjellene mellom kvinner og menns valg. Tallene viser endring i antall aksjonærer.

Aksjene folk flest velger

Fortsatt er det slik at det er flest aksjonærer i de samme selskapene vi har sett gjennom flere år. De blå søylene viser antall aksjonærer (se venstre akse), mens den oransje grafen viser gjennomsnittlig kronerverdi per aksjonær i aksjen (høyre akse):

Veldig forenklet ser vi i hovedsak at det er de eldre og største selskapene som har aksjonærer med flest kroner investert i gjennomsnitt per aksjonær.

Rekordmange aksjer å handle

Nå er det over 331 selskaper på notert på en av markedsplassene til Oslo Børs. I første halvår av 2021 har det vært over 58 bjellesermonier, som markerte nynoteringer (49) og flytting til hovedlisten (9). Av alle 49 nynoteringene var 45 på Euronext Growth.

Nedenfor ser du antall selskaper notert på de ulike markedsplassene (per 30/6):

På Oslo Børs nettsider finner du oppdatert liste med alle selskapene som har gjennomført en IPO (en offentlig notering). Se listen >

Euronext Growth er en såkalt multilateral markedsplass og har forskjellige opptakskriterier i forhold til noteringer på hovedlisten. Tanken er at når tilpasninger er gjort i selskapet, kan selskapet søke notering på Oslo Børs. Typiske områder selskapene må få på plass er IFRS-regnskap, en mer likestilt  styresammensetning og god nok spredning av aksjen (flere aksjonærer).

Aksjer notert på Euronext Growth kan ikke inngå i en Aksjesparekonto.

 

Kilder: Euronext VPS, Oslo Børs og AksjeNorge

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.