Med Aksjesparekonto samler du enkelt dine fremtidige investeringer aksjer og aksjefond. Du får utsatt skatt på gevinst og utbytter, noe som vil gjøre at du kan ha større beløp investert. Du kan ta ut opprinnelig investert beløp skattefritt for det er først når gevinst/utbytte tas ut at skatt på dette beregnes.

Aksjesparekonto gjør det enkelt for alle å spare langsiktig i aksjemarkedet. I tillegg vi det gi deg god oversikt over aksjesparingen din og gi deg fleksibilitet når du ønsker å bytte mellom ulike aksjer og aksjefond på tvers.

Aksjesparekonto er en samlekonto for aksjer og aksjefond med en kontantkonto for oppgjør og utbytter. Aksjene må være børsnoterte og selskapene hjemmehørende i EØS. Aksjefondene må ha minst 80% aksjeandel i tillegg til at fondet skal ha hjemmetilhørighet i EØS.  Du kan ikke ha aksjer på Euronext Growth-markedsplassen, unoterte aksjer eller kombinasjonsfond på aksjesparekonto. Aksjer som f.eks. Frontline er ikke hjemmehørende i EØS og kan ikke handles gjennom ASK. Loven kan du lese her >

Du får tre underkontoer

Når du oppretter en Aksjesparekonto, opprettes det samtidig tre underkontoer:

  • ASK – bankkonto: Her er kontantbeholdningen din. Det er hit penger kommer når du overfører kontanter fra normal bankkonto. På denne kontoen kommer også utbytter utbetalt fra aksjeinvesteringene som er på Aksjesparekontoen, og hit kommer oppgjøret for salg av aksjer eller aksjefond som er på Aksjesparekontoen.
  • ASK underkonto for fond: Her ser du aksjefondene du eier gjennom Aksjesparekonto. Når du ønsker å kjøpe nye fond, vil du antagelig få opp en liste med færre fond enn fondsleverandørens fullstendige fondsliste. Det er fordi det er begrenset hvilke aksjefond som tilfredsstiller betingelsene for å være på Aksjesparekonto (EØS-tilhørende. Minst 80% andel + noen små tekniske detaljer)
  • ASK underkonto for aksjer. Dette er mest sannsynlig også en VPS konto. Her oppbevares dine aksjer. Aksjene må bre børsnoterte, dvs notert på hovedlisten eller Oslo Axess. Dvs at aksjer notert på Oslo Børs Merkur Market, som f.eks. Kahoot, er ikke blandt aksjene du kan ha på Aksjesparekonto.

Handel gjennom Aksjesparekonto

Når du vil kjøpe en ny aksje eller aksjefond, må du i de fleste tilfeller først velge hvor du skal oppbevare aksjene/aksjefondet: Utenfor eller innenfor ASK. Da vil du enklere se hvilke aksjer og aksjefond som er tilgjengelig via konto-strukturen.

Når du selger aksjer eller aksjefond gjennom aksjesparekonto, vil kontant-oppgjøret gå automatisk til ASK-bankkonten din. Det samme gjør utbytte-utbetalingene.

Flere Aksjesparekontoer

Du kan eie flere aksjesparekontoer i eget navn. De fleste tilbydere gir deg muligheten til å eie flere ASK-kontoer hos dem. Du skal kunne flytte enkelt-verdipapirer mellom egne ASK-kontoer. Du kan også flytte hele Aksjesparekontoer fra en tilbyder til en annen tilbyder.

Du kan ikke gi bort deler av aksjesparekontoen, men hele ASK-kontoer kan gis bort, overføres andre.

Ved skilsmisse kan dog deler av beholdningen overføres mellom ektefellene som skiller seg.

Sparing i ASK til barn

Mindreårige kan eie sine egne Aksjesparekontoer, på lik linje som de kan eie aksjer og fond utenfor ASK-løsningen. Det er ulike fordeler og utfordringer med å spare i barnas eget navn.

Mange foreldre velger derfor å opprette en ASK-konto per barn i sitt eget (ditt) navn. Det gjør det enklere når man skal bytte fond eller aksjer i porteføljen. Men ikke minst blir det enklere når ASK-kontoen skal overføres barnet. Du kan nemlig kun overføre hele Aksjesparekontoer til barn/andre, ikke utvalgte aksjer eller aksjefond. Ved skilsmisse og arv ved død gjelder andre regler.

Spare for dine voksne/myndige barn på separate ASK-kontoer i ditt eget navn kan også være praktisk hvis du vurderer å gi gave eller forskudd på arv, og har lyst å skreddersy porteføljer du mener vil passe dem og deres fremtidige sparebehov.

Ingen ekstra-kostnader med ASK

Vi er ikke kjent med at noen tar betalt for å opprette Aksjesparekonto. Vi er heller ikke kjent med at noen tar ekstra-kostnader for å ha en en Aksjesparekonto. Kostnadene for å eie aksjer og aksjefond i Aksjesparekonto innebærer normalt de samme kostnadene som å eie det utenfor (forvaltningshonorarer, VPS-avgift, plattformavgifter, rådgivningshonorarer, kurtasje etc.).

Men vi vet at noen tilbydere tar et gebyr hvis du flytter fra dem til ny tilbyder. Dette er ikke urimelig da flyttingen medfører en del ekstraarbeide (ofte manuelt) for de som mister deg som kunde.

Spareavtaler på ASK

For deg som vil spare fast hver måned i aksjefond, kan aksjesparekonto gi deg litt mer fleksibilitet enn utenfor, i tilfelle du har behov for å ta ut litt underveis, eller bytte fond. Eller hvis du vil starte med aksjefond og etterhvert flytte sparingen til enkelt-aksjer.

Med en spareavtale kan du spare fast hver måned i aksjer eller aksjefond. Et fast beløp går da ut fra kontoen din og inn på ASK i det/de aksjefondet/ene (eller aksjen) du på forhånd har bestemt deg for. Selv om du har spareavtaler utenfor ASK, må egne spareavtaler opprettes innenfor ASK. Merk at ikke alle tilbydere tilbyr spareavtaler i aksjer men kun i fond.

Skatt

Å eie aksjer og aksjefond på en Aksjesparekonto gir det utsatt skatt på opptjent gevinst og mottatte utbytter (fra aksjer). Merk at du får ikke fradrag for tap på investeringene før Aksjesparekontoen avsluttes i sin helhet. Formuesskatt betales på lik linje som utenfor Aksjesparekonto. Merk at Aksjesparekonto ble innført i 2017 og at denne artikkelen er oppdatert sist juli 2023.

Se alle spørsmål og svar om Aksjesparekonto her >

Aksjesparekonto kort fortalt

Med AksjeNorges kunnskapspakke Aksjemarkedet på noen minutter  (fra 2017) kan du lære mer om både aksjesparing og aksjesparekonto. Denne filmen er en del av i alt 8 serier som omhandler aksjemarkedet. Dette er Aksjesparekonto – kort fortalt:

Bakgrunn

Aksjesparekonto (ASK) sidestiller privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond og utbetalte utbytter kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen. Dette gjør det enklere for privatpersoner å spare i aksjemarkedet. Ved å gjøre det enklere å spare i aksjer, vil det bli mer attraktivt å spare i aksjemarkedet fremover.

Undersøkelser AksjeNorge har gjort viser at nettopp enkelhet er en av faktorene som er viktig for at vi skal velge å spare mer i aksjer og aksjefond. Det er heller ingen tvil om at nordmenn bør spare mer i aksjemarkedet for å sikre muligheten for større avkastning på sin spareportefølje over tid.

Du kan overføre dine aksjer og aksjefond til en eller flere aksjesparekontoer men det betyr at skattemyndighetene vil anse dette som realisasjon (dvs. et salg og nytt kjøp) og du vil da måtte betale eventuell skatt på opparbeidet gevinst. Merk at inntil 31.des 2019 var det en overgangsregel som ga muligheten til overføring uten at det ble ansett som realisasjon.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en Aksjesparekonto. Vi er dermed glade for at løsningen er blitt en realitet. Vi har også gleden av å oppleve en jevn strøm med henvendelser fra personer som er nysgjerrig på den nye løsningen og som har spørsmål om aksjesparekonto. Les mer på Ofte stilte spørsmål og svar.