De nye aksjonærene fordelt på alder – 6 kvartaler per q2 2021