Følg med på kvartalstallene

Hvert kvartal avslutter selskapene sine kvartals-regnskaper og nå kommer tallene på rekke og rad.

Nedenfor ser du antall selskaper på Oslo Børs som publiserer sine kvartalstall fordelt på ulike dagene og ukene. I de aller fleste tilfellene deles tallene i god tid før børsen åpner kl 09:00. Sjekk dem allerede kl 07:00. Merk at aksjer som også er notert i USA ofte velger å legge ut tallene etter stengetid i New York (kl 22:00).

Vi har lagt på noen av logoene for de mest kjente selskapene (også de med flest aksjonærer).

Kilde: Oslo Børs finanskalender

Selskaper som er notert med aksjer på børsen publiserer sine kvartalstall, men også selskaper som ikke er notert men som har børsnoterte obligasjoner eller sertifikater.

Et eksempel på dette er at BN Bank kommer med kvartalstall tirsdag 1.februar men de er ikke notert på børsen, men det er deres obligasjoner (lån).

Uken som kommer

Følgende selskaper med aksjer eller egenkapitalbevis på Oslo Børs kommer med 4. kvartalstall uken som kommer:

  • Onsdag 2. feb.: Telenor, Sparebanken Vest og Aurskog sparebank
  • Torsdag 3. feb.:  Europris , Nordic Semiconductor , Borregaard , Protector Forsikring , EMGS (Electromagnetic Geoservices), Nordic Semiconductor ASA, Scatec
  • Fredag 4. feb.: Norske Skog, Kraft Bank, Hofseth BioCare

Her finner du tallene

Alle selskapene som skal børsmelde sine kvartalstall må gjøre dette på børsens nettside for børsmeldinger: Newsweb. her finner du dagens nyheter, men du kan enkelt søke på ett selskap eller en konkret periode for å få opp flere meldinger.

Sjekk børsmeldinger her >

I tillegg finner du tallene på selskapenes investorsider. Gå inn på nettsiden til selskapet og sjekk meny-punktet «Investor». Der finner du finanskalender, tidligere presentasjoner, rapporter, topp-20-aksjonærlisten og mye mer.

Investerer du også i amerikanske aksjer? Sjekk Yahoo’s finanskalender

Sjekk også aksjeekspertenes beste tips for hvilke tall du bør følge med på i en artikkel vi skrev for 2 år siden (dog like aktuell). Les tipsene >

Lytt inn på webcastene

De fleste selskapene har samme morgen som de publiserer tallene også en gjennomgang for analytikere og aksjonærer. Og de fleste har etterhvert (spesielt etter covid19) begynt med webcasts (direkte overføring) som alle kan bli med på å lytte inn på.

En slik gjennomgang er utrolig givende og gir deg mye informasjon om et selskap. Noen avslutter også med en spørrerunde der mer interessant informasjon deles.

Informasjon om webcastene finner du på selskapenes investor-sider og nedenfor får du snarveien til noen av dem:

De som er lukket for kun eksisterende aksjonærer, sender egen invitasjon som du finner under VPS/Investormeldinger i nettbanken din. Og noen krever påmelding.

Presentasjonene er gratis å delta på. De fleste deler opptaket senere på dagen på nettsidene sine.

Ja, alle må dele tallene

Børs-reglene er at alle selskaper notert på den norske børsen skal publisere sine kvartalsresultater minst hvert halvår, men er anbefalt å dele hvert kvartal. Dette står det mer om i børsreglene for utstedere (selskapene notert) og IR-forskriften.

Årsrapporten skal helst publiseres senest 4 måneder etter regnskapsåret er avsluttet.

 

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.