Børsbarometerets resultater

For et par uker siden spurte vi våre følgere om deres tro på aksjemarkedet fremover. Vi fikk noen svar, men det er langt i fra mange nok til å si at vi har et riktig bilde av stemningen blant privatpersoner. Men, vi lovet å dele resultatene, så her er de.

Resultater Børsbarometeret i januar

Positive aksjeeiere. Vi spurte: Tror du verdiene på Oslo Børs vil stige, falle eller være relativt uendret om 1 år?, og fikk følgende svar:

 • 71 % tror Oslo Børs vil stige
 • 21 % tror på uendret børs gjennom 2022
 • 8 % tror Oslo Børs vil falle i verdi

Men hvem er de som svarte? Eier de aksjer og vil de øke investeringene sine?

 • Aldersmessig er respondentene relativt jevnt fordelt på alle aldre men vit at 72% av svarene er fra de mellom 40 år – 69 år.
 • 85 % av de som svarte eier allerede aksjer på børsen.
 • 60 % av de som eide, vil øke eksponeringen i aksjemarkedet de neste 3 månedene.
 • 30% av de som eide aksjer fra før, er fornøyde med å beholde investeringene som de er i dag.
 • 15% av de som svarte eide ikke aksjer fra før. 60% av disse tenker ikke å kjøpe aksjer de neste 3 månedene. 25 % er usikre på hva de vil. Men allikevel er det 19% tror de vil kjøpe aksjer.

Om AksjeNorges Børsbarometer

Hvert kvartal deler vi en omfattende rapport basert på data om nordmenns sparing i aksjer notert på Oslo Børs. Og i forbindelse med dette gjennomfører vi fra 2022 også et børsbarometer der vi måler temperaturen hos privatpersoner med 4 enkle spørsmål. Hensikten er å gjøre denne undersøkelsen 4 ganger per år for å se hvordan nordmenns holdninger til aksjemarkedet endrer seg over tid. Derfor er det også viktig med svar fra de som ikke er investert eller normalt ikke er så interessert i aksjer.

Vi har laget et standard spørreskjema med 4 spørsmål som skal gå igjen hvert kvartal. Det vil også bli mulig å krysse data, selv med så få spørsmål.

To av spørsmålene er generelle:

 • Eier du aksjer i dag?
 • Hva er din alder?

De mer markedsmessige er;

 • Hva tror du om aksjemarkedet på 1 års sikt ? (opp, ned, uforandret)
 • Vil du/vurderer du å investere (mer) i aksjer (enn i dag) i løpet av de neste 3 måneder?

Vi kunne selvsagt lagt til flere spørsmål, men da blir dette for mye for ikke-interesserte å svare på. Undersøkelsen tar max 1 minutt å svare på.

Neste undersøkelse

Til neste Børsbarometer innhenter vi data uke 12 og 13 (mars).

I uke 14 lager vi vår kvartalsvise rapport om nordmenn og sparing i aksjer på Oslo Børs (antall, vekst, regioner, favoritt-aksjer m.m.) basert på data fra VPS-kontoer, mottatt fra Euronext Securities Oslo.

Det blir derfor interessant å se tallene fra Børsbarometeret opp mot VPS-data.

Du finner våre tidligere rapporter om  nordmenns sparing i aksjer her >

Meld deg inn i panelet for å bli med i neste runde >