Fly-aksjer og nordmenn

Mange titusen nordmenn eier aksjer i flyselskaper notert på Oslo Børs.

Vi har 4 fly-selskaper notert på Oslo Børs og antall fly-aksjonærer økte med flere tusen i andre kvartal. Grafen nedenfor viser hvor mange privatpersoner i Norge som eier aksjer i de ulike fly-aksjene:

SAS-aksjen er notert på Stockholmsbørsen men for å gjøre aksjen mer tilgjengelig for norske investorer, er aksjen sekundærnotert på Oslo Børs.

Relativt lave snittverdier

Nordmenn eier aksjer i gjennomsnitt for kr 291.538 og disse verdiene er for mange fordelt på flere ulike aksjer. Grafen nedenfor viser hvor mye nordmenn i gjennomsnitt eier i de ulike fly-selskapene i hele kroner:

22.700 nordmenn med SAS-aksjer

SAS-aksjen er ikke bare notert på Stockholmsbørsen men også på Oslo Børs. Sommeren 2018, for 4 år siden, eide 3300 nordmenn SAS-aksjer, den gang for kr 66 mio totalt.

SAS-aksjen falt mye da pandemien slo inn over oss våren 2020 og SAS fikk gjennom 2020 mange nye aksjonærer og nådde 21.730 norske aksjonærer i desember 2020. På det meste, var det sommeren for ett år siden 24.600 nordmenn med SAS aksjer. Mange argumenterte i 2020 for at mens Norwegian slet, så var mange «sikre» på at SAS måtte overleve med den tanken om at vi trenger et flyselskap som kan sikre god infrastruktur i hele Norden. Fra 1. januar 2021  til 30. juni i år har SAS-aksjen falt med 68% (bare i år med ca 55 %).

Grafen nedenfor viser nordmenns samlede aksjebeholdning (søyler)

22. februar i år presenterte SAS sin nye strategi (plan) kalt «SAS Forward», en plan for å styrke den finansielle posisjonen til selskapet. Du kunne da lese børsmeldingen om deres kostnadskutt og at de trenger å hente minst SEK 9,5 milliarder og konvertere gjeld og hybridobligasjoner for ca SEK 20 milliarder. Dette minnet de om igjen 31. mai i ny børsmelding som du ser her.  Så det er ingen tvil om at aksjonærene er informerte. Men har man skjønt hva som skjer?

Å konvertere gjeld betyr som regel at de som er kreditorer (de selskapet skylder penger) sletter hele eller deler av gjelden mot at de mottar aksjer i selskapet. Da «trykkes opp» nye aksjer. Således vil eksiterende aksjonærer få mindre eierandel i aksjen, som ofte betyr at aksjene blir mindre verdt. Dette likner noe på den finansielle restruktureringen vi så i Norwegian Air Shuttle i årene 2019-2021. Tallene og selskapene er forskjellige, men det er mye lærdom fra den gang som kan styrke dagens aksjonærer i dag.

Så er du SAS-aksjonær bør du følge nøye med på meldinger som kommer om dette fremover. Slike meldinger kan du abonnere på eller søke opp på børsens portal for børsmeldinger: Newsweb.no

Les mer om hvilke aksjer nordmenn velger >

Kilder:

Forbehold:

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.