Rekordmange aksjonærer

I vår nye analyse av nordmenn som investerer i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs, ser vi et økt antall nye aksjonærer til tross for første negative periode på 9 kvartaler.

Over 4.300 nye aksjonærer fant veien til Oslo Børs i 2.kvartal. Vi har nå ny rekord på antall private aksjonærer: 562.000 privatpersoner. Dette kvartalet økte det med like mange nye kvinner som menn, noe som kun har skjedd en gang tidligere de siste årene.

Rapporten finner du her >

I vår nye rapport tar vi for oss hvilke aksjer som er mest populære, endringer i aksjonærstatistikken og forskjeller mellom de ulike kommunene og fylkene.

Risikofylte investeringer

En ting er at nordmenn ikke investerer på mange nok ulike aksjer for å kunne si de har god risikospredning. En annen ting er at vi gjennom pandemien, har sett at mange velger å investere veldig spisset, altså i kun i aksjer i én sektor. Hvis man er «heldig» og velger riktig sektor eller investerer også i brede aksjefond, er det lite å bekymre seg for. Men ikke alle er like heldige med slike sektor-valg eller aksjeplukking fordi man på forhånd har vanskelig for å forutse utviklingen. De siste årene har vi hatt mye usikkerhet og store vendinger i det geopolitiske bildet som helt klart øker risikoen for større verdisvingninger og store forskjeller mellom sektorene og regionene.

Rogalendinger: Flinke eller heldige?

Nordmenn eier i sum aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for 163,8 milliarder kroner.

Vi så i første kvartal at aksjonærer i Rogaland økte aksjeformuen betydelig mer enn øvrige fylker. Men i andre kvartal gjorde de det vel så dårlig som resten av landet. Men på grunn av forspranget i første kvartal, har nå rogalendingenes aksjeformue økt med 5,7 % mens Oslo-folket har redusert verdiene med 11,6 %. Reduksjon i formuesverdi følger normalt endringer i aksjekursene, men selvsagt kan noen har solgt seg ned i aksjemarkedet i tillegg.

I Rogaland finner vi mange selskaper med som opererer innen olje og gass, sektoren som definitivt har klart seg best hittil i år. Det er vanlig å si at investorer har lett for å bli «home-biased», at vi velger å investere i noe som er nærme, som for eksempel at nordmenn investerer for mest i Norge enn globalt, mens amerikanere investerer mest i USA enn andre regioner.  Og slik kan det også bli med fylkene i Norge. Dette kan være en forklaring på utviklingen i aksjeformuen vi nå ser.

22.700 nordmenn med SAS-aksjer

SAS-aksjen er ikke bare notert på Stockholmsbørsen men også på Oslo Børs. Sommeren 2018, for 4 år siden, eide 3300 nordmenn SAS-aksjer, den gang for kr 66 millioner totalt. Antall aksjonærer økte mye i 2020 til og siden har det vært relativt uendret og det er nå 22.700 nordmenn med SAS-aksjer for kr 140 millioner (30/6). På det meste var SAS-aksjene verdt 577 millioner (1. januar 2021). Les egen artikkel om nordmenns fly-aksjer her >

Storfusjon og råvarer bidro til aksjonærvekst

Gjennom historien er det vanlig at aksjer som svinger mye i verdi tiltrekker seg flere nye aksjonærer. Selskaper som opererer innen olje, gass og andre råvarer som i hovedsak fikk flest nye aksjonærer dette kvartalet. I tillegg har vi Aker Horizons: Fra 17.juni var aksjene i Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen innlemmet i Aker Horizons, dvs. at aksjonærene i disse selskapene ble tildelt aksjer i Aker Horizons som fra før av hadde rundt 17.000 aksjonærer.

I vår nye rapport finner du enda flere data og lister, der vi for oss hvilke aksjer som er mest populære, endringer i aksjonærstatistikken og forskjeller mellom de ulike kommunene og fylkene:

Last ned rapporten med mer fra denne siden >

Om statistikken

Hvert kvartal utarbeider AksjeNorge statistikk over private aksjonærer på bakgrunn av tall fra Euronext Securities Oslo, tidligere kalt Verdipapirsentralen (VPS). Denne rapporten omhandler utelukkende privatpersoner som eier noterte aksjer og egenkapitalbevis i eget navn og ikke gjennom investeringsselskaper eller holdingselskaper. Statistikken inkluderer verdipapirer notert på de 3 markedsplassene på Oslo Børs, inklusive Euronext Growth. Endringer er nettotall. Det betyr at vi vet ikke eksakt hvor mange som har kjøp eller solgt aksjer. Data per 30. juni 2022.

All gjengivelse i media, blogger, sosiale medier, artikler m.m. skal kilde-henvise til Euronext Securities Oslo (leverandør av grunndata) og AksjeNorge (ansvarlig for sammenstilling av data og grafisk fremstilling). Andre tilleggsdata ligger åpent på nett og er hentet ut fra Oslo Børs, Verdipapirfondenes forening (VFF), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Skatteetaten.

Kilder:

  • Euronext Securities Oslo (tidligere kalt verdipapirsentralen, VPS): Data om antall personer og deres verdier (spesial-data på bestilling). Se mer hos Euronext Securities Oslo >
  • Oslo Børs: Kursdata hentet fra nett
  • Statistisk sentralbyrå (www.SSB.no): Befolkningstall
  • Regjeringen.no for kart og kommunegrenser

Forbehold:

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.