Presentasjoner fra aksjekveldene

Takk til alle som deltok på Den store aksjekvelden i de fem byene vi besøkte i høst/vinter.  Og en stor takk til alle som stilte med eksperter på scene og i minglesonen.

Mange ønsker å motta presentasjonene etterpå, og vi deler her de fleste av foredragene vi har fått aksept til å dele videre. Foredrag som ikke deles i sin helhet, er typisk de fra aksjeanalytikere som ønsker å sikre at presentasjoner ikke blir liggende for lenge på nett, da de fort kan være utdaterte pga. nyheter fra selskapene omtalt.

Listen under vil oppdateres gjennom uken, etter hvert som vi mottar filene i riktig format.

ODIN / Sparebank 1: Fokuser på det du kan påvirke, ikke avkastningen >

Holberg-fondene: Om globale sjømat-selskaper >

Alfred Berg Kapitalforvaltning; Forvalter Kristian Tunaal om Nordiske aksjer som en mini-verden >

DNB Markets: Aksjestrateg Paul Harper med sine beste aksjetips >

Tin Fonder om Teknologi, Helsetech, gaming og innovasjon >

DNB Fondene: Forvalter Erling Thune om Teknologi >

Sjekk senere i uken for flere presentasjoner.

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon neste gang vi har en aksjekveld eller webinar. Lenke til høyre (hvis pc) eller lengre nede på siden (hvis mobil).

Presentasjoner legges normalt på denne nettsiden >

Forbehold:

Vennligst merk at presentasjoner ikke er utfyllende. Presentasjonen kan heller ikke ansees som personlig rådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet kan medføre tap av deler av eller hele beløpet. Derfor er det også viktig å spre risikoen på flere verdipapirer, fortrinnsvis i ulike forretningsområder.