AksjeNorge er så vel arrangør som deltager på ulike aksje- og sparekvelder, som foredragsholdere i andre sammenhenger.

På denne siden skal vi tilstrebe og dele presentasjoner som er vist ved ulike anledninger.

dnb Grafer til rapport om 1 kvartal 2024- utkast

NIRF medlemsmøte 21.mars 2024

Presentasjon om norske retail-investorer (last ned) >

Den store aksjekvelden – høsten 2023

Vi er nå i en periode hvor vi arrangerer aksjekvelder i 4 byer (Bergen, Trondheim,Oslo og Stavanger). Etterhvert som presentasjonene avholdes, vil vi tilstrebe å få foredragsholdernes tillatelser til å dele deres presentasjoner.

Vennligst merk at vi holder på med å gjennomføre opptak av alle foredragene avholdt i Oslo. Disse vil deles senest 8.desember her på våre nettsider. Lenke kommer.

Se oversikt over når vi har aksjekveldene her>

Se presentastasjoner fra Den store Aksjekvelden 2023 i Bergen her >

Se presentastasjoner fra Den store Aksjekvelden 2023 i Trondheim her >

Se presentasjoner fra Den store Aksjekvelden 2023 i Oslo her >

Aksjekvelden i Stavanger avholdes mandag 30. november. Les mer her >

Aksjekurs med Danske Bank 18. oktober 2023

Onsdag 18.oktober ble vi invitert med til Danske Bank for å gjennomføre et lynkurs i hvordan komme i gang med sparing i aksjemarkedet.

Se presentasjon og video her>

Webinarer vinteren 2023/2024

Vi planlegger noen webinarer før jul og disse vil dele lenker til her etterhvert som opptak er klare.

Se webinar med rentekurs >

 

Høstens skolebesøk

Vi besøker ulike høyskoler og videregående skoler. Disse presentasjonen vi har avholdt ser du på denne siden >

 

Forbehold / Viktig

Vennligst merk at presentasjoner ikke er utfyllende. I noen presentasjoner er det mange bilder og ofte er det langt fra alle som vises i den fysiske presentasjonen. Merk at feil i presentasjonene kan forekomme!

Presentasjonen kan heller ikke ansees som personlig rådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet kan medføre tap av deler av eller hele beløpet. Derfor er det også viktig å spre risikoen på flere verdipapirer, fortrinnsvis i ulike forretningsområder.