AksjeNorge er så vel arrangør som deltager på ulike aksje- og sparekvelder, som foredragsholdere i andre sammenhenger.

På denne siden skal vi tilstrebe og dele presentasjoner som er vist ved ulike anledninger.

Til innlegg om aksjer hos seminar med NorQuant 30. mars 2022:

Versjon 1: Ikke tekst – kun tekst som bilderAksjeNorge presentasjon 30 mars 2022

Versjon 2: Normal ppt (utvidet versjon med vedlegg) AksjeNorge presentasjon hos NorQuant 30mars2022 (utvidet)

Versjon 3 : AksjeNorge presentasjon NorQuant 30mars2022 (pdf)

 

 

Til Aksjekurs med DNB Markets 16 februar 2022: DNB aksjekurs intro 16feb22

 

Litt funfact om hva som skjer på 1 minutt i løpet av børsens åpningstid

Webinarer vinteren 2020/2021

På grunn av korona har vi brukt ulike verktøy for våre webinarer. Nedenfor finner du kun de vi har brukt ganske nylig eller der digital løsning ikke delte foil-settet.

Kvinnedagen 8.mars 2021:

Introkurs aksjefond 8 mars 2021

Introkurs Aksjer og Aksjehandel 8 mars 2021

 

Tidligere kurs:

Danske Bank – Aksjekurs for nybegynnere 9 feb 2021 >

Webinarer med sektor-presentasjoner desember 2020 med DNB, ODIN og Holberg >

PWC Kvinnenettverk 25 nov 2020

Vennligst merk at presentasjoner ikke er utfyllende. Presentasjonen kan heller ikke ansees som personlig rådgivning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investeringer i aksjemarkedet kan medføre tap av deler av eller hele beløpet. Derfor er det også viktig å spre risikoen på flere verdipapirer, fortrinnsvis i ulike forretningsområder.