Oppsummering 2022

Året 2022 ble et dramatisk år på verdens børser. Oslo Børs kan ved første øyekast se ut som om har hatt et kjedelig år, der hovedindeksen er ned med knappe 1% mens sannheten er mer sammensatt.

Vi tar her et grafisk tilbakeblikk på børsåret 2022. Det som for ett år siden så ut til å bli et kjedelig nytt år (for 2022) ble alt annet en kjedelig. Tvert i mot har det vært vanskelig å navigere seg. Selv noe så trygt som diversifisering (spre risiko) kan for mange synes å ha gitt svak avkastning.

2022 startet med en kraftig nedgang i tech-aksjer, spesielt i USA. Mange av disse aksjene hadde tidenes høyeste noteringer november-desember 2021 og hele første kvartal 2022 ble svakt og preget resten av året.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, endret hele det geopolitiske bildet seg. Markedene for råvarer som det allerede var knapphet på, ble enda strammere. Vi fikk frykt for matvare-krise siden Ukraina er (en av) verdens største kornprodusenter. Kort etter ble det fokus på energi-sikkerhet. Og så fikk vi rekord-varme verden over som rammet jordbruk, ikke bare i syd-Europa men også i andre deler av verden. Gjennom hele 2022 har alle disse «krise-faktorene» bidratt til høyere priser og rekord-høy inflasjon, med fare for resesjon flere steder. Rentene er godt på vei oppover og det blir interessant å se hvor og når rentetoppen nås.

Store variasjoner globalt

I grafen nedenfor ser du avkastningen på ulike børser verden over. For ett år siden, før Russland invaderte Ukraina, hadde det også vært naturlig å ta med Moskva-børsen, men siden ingen vestlige land handler aksjer her lengre (pga. krig og sanksjoner), er ikke Russland med.

London-børsen og Oslo Børs har stort sett holdt seg over eller like under null på års-avkastning, og vinneren for 2022 ble London-børsen, til tross for alle utfordringer knyttet til Brexit og stadige politiske endringer. I Kina har det svingt mye med nye runder med korona-nedstengninger, og nå sist med bred gjenåpning og «frislipp» av korona.

Oslo Børs hovedindeks gjennom 2022

Normalt pleier børsen å stige eller falle med 0,5-1,0%. I pandemiårene 2020 og 2021 ble svingningene naturlig nok større, men også i 2022 har de daglige svingningene vært store. Allikevel kan det fort se ut som om Oslo Børs har unngått de største svingningene og beveget seg sideveis.

I grafen nedenfor ser du den oransje linjen vise hovedindeksen (osebx) daglige indeksverdi (høyre akse), mens daglig avkastning er illustrert med de blå søylene (venstre akse)

Månedlig utvikling Oslo Børs

Grafen nedenfor viser avkastning på hovdindeksen (osebx) for hver måned siste 3 år. Det er spesielt juni og september (innføring av grunnrente) i år som trakk indeksen mye ned. Hadde ikke årets siste måned, desember 2022, endt med en nedgang på 2,6%, hadde børsen faktisk endt på den positive siden. Hovedindeksen falt i 2022 med 1,03% mens i 2021 steg hovedindeksen med 23,35 %.

Stor variasjon mellom sektorene

Energi og shipping ble sektor-vinnerne i 2022, mens globalt er det teknologi som er den store taperen.

 

Hvordan gikk det for nordmenn?

Om kort tid vil vi publisere ny rapport om hva nordmenn hadde investert i og hvordan aksjeformuen  har utviklet seg gjennom 2022. Inntil videre kan du lese om våre funn til og med 3.kvartal her >

Grafen nedenfor viser de 10 aksjene med flest privatinvestorer da vi gikk inn i 4.kvartal. Aksjene er rangert etter avkastning for 2022:

Kilder:

Du kan selv laste ned kurser og data fra nettsidene til Oslo Børs >

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.