AksjeQuiz

AksjeQuiz februar 2023

Equinor er det største selskapet i Norge, men hvilket selskap er det neste på listen?
Skattesatsen på aksjeutbytte aksjegevinst ble i starten av 2023 hevet til ...
Hvilken av disse indeksene på Oslo Børs har gjort det best så langt i år? (17. februar 2023)
Hvor stor andel utgjør Oslo Børs sine 10 største selskaper av børsens totale markedsverdi?
Hvilket fylke har flest aksjonærer?
Hvordan utviklet Equinor sin aksjekurs seg i 2022?
De tre markedsplassene i Norge heter Oslo Børs, Euronext Expand og ...
Hvor høy var inflasjonen (12 måneders KPI) ved siste måling?
MOWI driver primært med
Menn investerer på Oslo Børs i gjennomsnitt for ... mer enn kvinner.

 

Tall og informasjon er hentet fra AksjeNorge (rapport og artikkel) og Euronext. Dersom du ønsker å prøve deg på en annen AksjeQuiz, klikk her.