Eierskap på Oslo Børs

De over 340 selskapene notert på de ulike markedsplassene på Oslo Børs har en samlet markedsverdi på rundt 4.000 milliarder kroner.

Investorene på Oslo Børs er hovedsaklig;

  • Norske institusjonelle: Dette er fondsforvaltere, pensjonskasser, Folketrygdfondet, og store profesjonelle norske investorer (gjennom investeringsselskaper). I tillegg har vi den norske stat.
  • Utenlandske investorer (kalt «utlendinger»): Store investorer som holder til utenfor Norge. Det kan være fondsforvaltere, pensjonskasser og i tillegg banker som er kontoførere for utenlandske privatpersoner.
  • Privatpersoner med tilhørighet til Norge og med sparing på VPS-konto og/eller ASk-konto

Privatpersoner utgjør 576.666 personer og deres samlede verdier er på ca 166,9 milliarder kroner. Denne private sparingen utgjør 4,39% av børsverdiene. Utlendingene eier 41,23% av børsen.

Den norske stat eier over 70 selskaper. I tillegg er staten også majoritetseier eller svært stor eier i Equinor, Telenor, Norsk Hydro, Yara, DNB og Kongsberg Gruppen. Les mer om statlig eierskap her >

I kaken nedenfor ser du hvor de 576.666 privatpersonene bor:

Så mye investerer nordmenn i aksjer på Oslo Børs:

I tabellen nedenfor ser du aksjene med flest privatpersoner og hvor mye de har investert.

Tallene er per 31. mars 2023 og kilden er Euronext Securities Oslo.

 

Les mer i siste rapport om sparing på Oslo Børs >