Flere eier aksjer, men verdiene faller

Mens Oslo Børs steg med 1,72 % i 2. kvartal falt nordmenns aksjeverdier med 0,72 %. Det er spesielt i aldergruppen 40-54 år at verdifallet er størst.

Vi har nå ny rapport klar om nordmenn og deres investeringer i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs’ tre markedsplasser. Det er viktig å merke seg at våre data er nettotall, som betyr at endringer skjer som følge av kjøp/salg og kursendringer.

Rapporten laster du ned på denne siden >

Aller først la vi merke til at det færre unge inder 30 år som eier aksjer. Samtidig så vi at det kan synes som noen større investorer har trukket kapital ut av markedet, kanskje noe som har flyttet til Sveits.

Aksjer som er populære hos nylig avgått statsråd, er også populære aksjer hos folk flest. De aksjene med størt økning i antall aksjonærer er aksjer som operer  markeder der det er stor aktiivitet og/eller stor usikkerhet med Ukraina-krigen.

Nedenfor ser du de 15 aksjene som har fått flest nye aksjonærer i 2. kvartal:

Oslo Børs endrer seg over tid. Selv om det har roet seg med børsnoteriger etter super-årene 2019-2021, skjer det allikevel en del. Det er nå 217 aksjer notert på Oslo Børs, 15 på Euronext Expand og 109 aksjer på Euronext Grwoth.

I første kvartal beveget Otovo og Hexagon Purus seg over til Oslo Børs, begge fra Euronext Growth. I andre kvartal ble Norse Atlantic overført til Oslo Børs.

I lang tid har DOF.aksjen vært suspendert og skal snart tas av børs. Allikevel har selkspaet gjenoppstått som DOF Group og ble 22. juni notert på Oslo Børs.I tillegg er to andre selskaper notert også.

 

Om rapporten

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge bakgrunn av tall fra Euronext Securities Oslo (tidligere VPS/Verdipapirsentralen) og Oslo Børs. Dette har vi gjort siden 1995. I tillegg til å se på antall aksjonærer og verdier finner du her statistikk på selskaper og demografiske forskjeller i privatpersoners sparing i enkeltaksjer.

 

Forbehold

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.