Oslo Børs steg mest i 3.kvartal

I september steg Oslo Børs med 2,89 % mye takket være høyere oljepris som dro energi-aksjene i positiv retning. Samtidig opplevde de amerikanske børsene største fall siden desember 2022.

Vi hadde i tillegg store bevegelser i Adevinta som er er et av børsens største selskaper og dermed ble Oslo Børs vinneren i både september og i tredje kvartal. Allikevel er ikke Oslo Børs blandt årets sterkeste børser avkastningsmessig. Vi deler nedenfor flere aktuelle grafer.

Oppsummering tredje kvartal

Oslo Børs hovedindeks (osebx) endte på børsens siste dag i september på 1290,99 og hadde dermed steget med 6,33 % i tredje kvartal. Den 20. september nådde hovedindeksen høyeste målte verdi noensinne på 1308,36. Samtidig var oljeprisen høy igjen, over 90 dollar fatet. Oljeprisen har siden kommet noe ned og Oslo Børs med den.

Med tredje kvartal menes perioden fra 1. juli til og med siste dag i september.

Grafen nedenfor viser utviklingen på hovedindeksen gjennom tredje kvartal:

Nedenfor ser du indeksutviklingen på ulike globale børser gjennom tredje kvartal.

Børsens utvikling hittil i 2023

Grafen viser børsindeksenes avkastning fra årsskifte til og med september.

Ny aksjestatistikk snart klar

Merk at om kort tid deler AksjeNorge ny statistikk om hvordan nordmenn investerer på Oslo Børs. Denne statistikken deles her på våre nettsider og de aviser/tv/radio som ønsker dele dette. Se tidligere statistikk her >

Kilder: Oslo Børs, Nasdaq Nordic og Yahoo Finance

Forbehold:

Det kan forekomme feil og mangler i artikkelen. Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.