2.400 nye aksjonærer i 3.kvartal

582 546 eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for totalt kroner 173,2 milliarder.

Grafen øverst i artikkelen viser utviklingen i antall aksjonærer fra 2013 til i dag.

Hvert kvartal mottar vi data fra Euronext Securities Oslo for å unne lage vår kvartalsvise statistikk om privatpersoners investeringer på Oslo Børs. De samme dataene blir brukt 6 uker senere for å lage ny rapport, inklusive spareraten.

Les 3. kvartals-rapporten her >

I dag (22/11) publiserer SSB en del av de samme tallene, men de inkluderer også sparing i fond og til pensjon. Da får vi også se hvordan nordmens sparerate har utviklet seg.
Les mer hos SSB >  

I tredje kvartal har antall nye aksjonærer fortsatt å øke men i lavere takt enn foregående kvartaler. Antall aksjonærer økte med 2.398 aksjonærer og aksjeverdiene steg med kroner 4,7 milliarder (+ 2,83 %) i motsetning til andre kvartal men i takt med Oslo Børs. Hovedindeksen som steg for tredje kvartal på rad, denne gang med 3,06 %.

Totalverdiene til privatpersoner er allikevel for året opp 1,6 milliarder i verdi (0,95%) og hovedindeksen opp 2,11 %.

Merk at privatpersoners verdiendring er en kombinasjon av avkastning og netto kroner investert. Verdiendringene i årets tre kvartaler er relativt beskjedne i forhold til de siste pandemi-årene.

Grafen nedenfor viser samlede aksjeformue eid av privatpersoner (på private hender), og beholdningen er på en VPS-konto og/eller Aksjesparekonto. Du ser tydelig at vi nærmer oss Pandemi-toppen fra 2021.

Oslo Børs er så langt 4. kvartal opp med rundt 6%, men i 3. kvartal var økningen betydelig lavere. Så langt i 2023 er Oslo Børs hovedindeks opp rundt 9% og omtrent som historisk gjennomsnittlig avkastning på børsen.

Hva med 4. kvartal?

Vi er allerede godt inne i 4. kvartal og det svinger mye hver dag. I skrivende stund forventes det ikke lengre flere renteøkninger fra USA. For Norge kan det fortsatt komme en økning. Hold deg oppdatert om styringsrenten på Norges Banks nettsider >

Hvis vi antar at de fleste nordmenn fortsatt eier de samme aksjene som da vi gikk fra 3. kvartal til 4. kvartal, har følgende 5 aksjer bidratt mest positivt for folk flest:

Og aksjene som mest sannsynlig har bidratt mest i negativ retning i 4. kvartal:

Les 3. kvartals-rapporten her >

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.