Ny aksjonærrekord

Nye data viser at i 4. kvartal økte antall aksjonærer med 6.000 aksjonærer netto. Det er stor sannsynlighet for at økningen ikke bare i 4.kvartal men majoriteten av økningen i 2023, i all hovedsak er takket være børsnoteringen av Norconsult og nedsalget i Sparebanken Sør i november.

I november var det to større hendelser som medførte en enorm økning i antall nye aksjonærer: Norconsult som var 100% eid av selskapets ansatte, ble børsnotert. I samme måned solgte Sparebankestiftelsen Sør egenkapitalbevis i Sparebanken Sør med bindingstid mot fremtidige bonusaksjer. Nedsalget i Sparebanken Sør ble solid overtegnet og de fleste fikk betydelig avkorting (færre aksjer enn bestilt).

Nedenfor ser du aksjene med flest nye aksjonærer i fjerde kvartal og hvor mange nye de fikk i samme kvartal:

Norconsult bidro med 6.000 ansatte-aksjonærer

Norconsult var eid av 3.600 av selskapets 6.000 ansatte før børsnotering. Før noteringen mottok alle 6.000 ansatte aksjer for ca kr 47.000. I nettavisen E24 kunne vi lese at rundt 2300 Norconsult-ansatte og 3300 privatinvestorer har tegnet seg, i tillegg til større profesjonelle investorer. Norconsultansatte hadde ikke bindingstid på aksjene sine og kunne selge når selskapet var notert på børsen. Per 29. desember har vi tall på at 6.178 privatpersoner eier aksjer via ASK eller VPS-konto. Den våkne leser, ser dermed at det er mulig at en del aksjonærer har solgt seg ut av aksjen allerede, noe som ikke er utenkelig siden aksjekursen steg med 28,4% gjennom november og desember. I tillegg er det mest sannsynlig flere privatpersoner som eier Norconsult.aksjer gjennom en kontofører, som f.eks. Nordnets Zero-konto der Nordnet står oppført som formell eier.

8.300 tegnet seg for eierskap i Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, og skal eie minst 25 prosent av den børsnoterte kapitalen i banken. I sparebanker flest kalles «aksjene» for egenkapitalbevis. Sparebankstiftelsen solgte egenkapitalbevis med muligheten for å motta bonusaksjer hvis fortsatt eierskap over tid (se prospekt for detaljer). Fra før av hadde Sparebanken Sør ca 2.500 småsparere som eiere i tillegg til Sparebankstiftelsen og andre større investorer. Ved nedsalget var det i følge børsmelding 8.000 investorer som fikk kjøpe aksjer, noen av disse eide nok egenkapitalbevis fra før av, men andre er nye. Uansett: Sparebanken Sør fikk i 4. kvartal 6.555 nye privatpersoner med beholdning på Aksjesparekonto eller VPS-konto (Nordnets Zero-konto kommer i tillegg). I disse tallene er det også slik at ansatte i banken økte sine investeringer med kr 43,2 millioner. Totalt ble tegninger på kr 8,2 milliarder hvorav 2 mrd ble tildelt gjennom det offentlige tilbudet.

Shipping i medvind

Med krig i Midt-Østen er frakt av varer fra Asia gjennom Rødehavet og Suez-kanalen, blitt svært risikabelt (for angrep). Alternativ rute er syd for Afrika, som tar 10-15 dager ekstra. Frontline- og MPC-aksjer er dermed blitt enda mer populære å eie.

Solgte andre investorer seg ned eller ut i 4. kvartal?

Hvis vi summerer de nye aksjonærene i Norconsult og Sparebanken Sør, får vi nesten 13.000 aksjonærer. Trekker vi fra det totale netto nye aksjonærer i Norge på ca 6.000 aksjonærer, kan det se ut som om vi i 4.kvartal ville hatt en nedgang i antall aksjonærer på ca 7.000 aksjonærer. Og det er ikke utenkelig med tanke på at rentene har kommet mye opp (og dermed er et bedre alternativ enn på mange år) og at folks høyere levekostnader tærer på sparingen.

Hadde ikke Norconsult blitt notert eller det ikke var nedsalg/offentlig tilbud i Sparebanken Sør, hadde vi mest sannsynlig hatt fall i antall aksjonærer i 4. kvartal. Det ville i så fall bli det første kvartalet siden pandemien med fall i antall aksjonærer.

Rekordmange eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Vi har nå 588.500 privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs, på en Aksjesparekonto eller en VPS-konto. Det betyr at gjennom 2023 har 17.000 nye personer begynt å investere på Oslo Børs.

Grafen nedenfor viser utviklingen i antall privatpersoner med beholdning av aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs:

Les mer i siste rapport >

På rapportsiden finner du også en grafpakke. Vi deler totaltall, fylke og kommunetall, alder m.m.

Ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug ved spørsmål.

Kilder

  • Euronext Securities Oslo (VPS og beholdningsdata)
  • Oslo Børs (www.newsweb.no for børsmeldinger)
  • E24 om Norconsult og ansatt-eierskap >
  • Norconsult

Foto: AksjeNorge

Forbehold

Feil kan forekomme. Ingenting er sikkert. AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i, og dette inkluderer børsåret 2024. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.