3,8 milliarder i verdifall

En børskommentar vi med rette har hørt ofte i år er «varierende utvikling og store daglige utslag». Kongsberg gruppen er opp 45% i år mens Hydro og Equinor er ned mer enn 18%.

Hvis vi forutsetter at nordmenn i snitt har gjort få endringer i aksjesparingen, har privatpersoners aksjeformue falt med 3,8 milliarder hittil i 2024*. Verdifallet er 2,14% fra årsskiftet mens Oslo Børs hovedindeks er ned 3,10%.

For å starte litt med hovedindeksen: Grafen i bildet øverst i denne artikkelen med børsen som bakgrunn, er hovedindeksens (OSEBX) utvikling hittil i år, ned 3,10%. Grafen nedenfor viser måned utvikling på hovedindeksen siden januar for litt over et år siden.

Oslo Børs 20 største selskaper

Ser vi på aksjekursutviklingen i prosent, finner vi Hydro og Equinor på bunn, mens shipping, sjømat og industri/våpen preger oppsiden. Nedenfor viser vi kursutviklingen i januar og februar hver for seg for børsens 20 største selskaper.

Som et lite funfact: 46.3 % av privatpersoners aksjeformue er investert i disse 20 største selskapene (tilsvarende 81 milliarder kroner)

Samlet hittil i år har de samme aksjene beveget seg slik:

Selskapene som beveger formuen mest

Ser vi på aksjene som i kroner har bidratt mest og minst på aksjeformuen til privatpersoner, er bildet noe annerledes. Da kommer flere mindre selskaper med. Faktisk byttes ut 11 aksjer fra listen over. Det handler om at nordmenn ikke nødvendigvis investerer for mest i alle de største selskapene, men også en del mindre.

I grafen over ser vi at de aksjene som har bidratt positivt har steget med 5,7 milliarder i verdi, mens aksjene som har bidratt mest i negativ retning, har bidratt med fall i verdiene på til sammen 9 milliarder kroner. I sum har samlede verdier hos privatpersoner falt med 3,8 milliarder kroner hittil i 2024, til cirka kr 175,1 milliarder. Merk at de fleste selskapene utbetaler utbytter ofte rundt 4-5% av aksjekursen.

Av de 12 selskapene som har bidratt med negativ verdiutvikling er det 8 av 12 som også var i minus for 2023. Øvrige selskaper, både 4 røde og 8 grønne steg svært mye i fjor. The trend is your friend? (gammelt trading-uttrykk)

Aksjene med flest privatinvestorer

I tabellen nedenfor ser du de topp 25 aksjene som har flest privatpersoner som investorer:

 

Kilder

*) Basert på VPS-beholdningsdata per 30.desember 2023: Normalt endrer beholdningen til privatpersoner seg relativt lite fra kvartal til kvartal. Vi har derfor forutsatt at med uendret beholdning fra 2023, har privatpersoners aksjeformue redusert seg med 3,8 milliarder kroner. Aksjeutbytte vil redusere dette verdifallet.

Les også tidligere aksjestatistikk her >

Kursene brukt i denne artikkelen er inklusive 29. februar 2024. Vi henter ut kurser på norske aksjer og norske indekser fra Oslo Børs nettsider. Data som handler om privatpersoner som investerer på Oslo Børs er basert på data vi mottar fra Euronext Securities Oslo etter hvert kvartal, sist 30. desember 2023.

Internasjonale kurser og indekser henter vi ut fra Yahoo Finance, Nasdaq, DI.se. Videre inspireres vi av CNBC for ulike sammenstillinger.

Forbehold

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.