Norges største børsnoterte selskaper

Har du oversikt over de største selskapene på Oslo Børs målt i markedsverdi? Vi har laget en toppliste.

 

Toppliste: Oslo Børs (viser verdier i millioner kroner, per 4. mars 2024)

Listen viser kun børsnoterte selskaper og størrelsen er målt i markedsverdien til selskapet, her vist i millioner kroner. Equinor er eksempelvis verdt nesten 800 milliarder kroner.

 

Fakta

Total markedsverdi for selskapene notert på Oslo Børs er nesten 4.000 milliarder kroner (NOK 3 779 232 000 000). De 10 største selskapene utgjør 55 % av den totale markedsverdien (NOK 2.000 milliarder), og inkluderer man de 10 neste på lista er andelen 71 % (NOK 2.689 milliarder).

Både andeler og verdier for disse selskapene er noe ned fra i fjor. Equinor sin markedsverdi er mest ned i kroner med nesten 180 milliarder. Fjorårets liste er på denne siden.

For å sette disse verdiene i perspektiv er verdien av Oljefondet rundt 4,5 ganger mer enn Oslo Børs totalt og 6 ganger mer enn de 20 største selskapene på Oslo Børs.

 

 

Kilder

Tall og informasjon er hentet 26.02.2023 fra Euronext sine nettsider og AksjeNorges statistikk.

 

Forbehold

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.