Statens nye investeringer

Stortinget behandlet tirsdag regjeringens lovforslag om etablering av Statens fond i Tromsø. Formålet med fondet er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge, leser vi i pressemelding fra Regjeringen.

Det er Folketrygdfondet som skal stå for forvaltningen. For noen dager siden deltok Folketrygdfondet på en konferanse og snakket bl.a. om hvordan selskaper langt nord har gjort det.

– Ser vi på historisk avkastning har referanseindeksen til nordiske småselskaper levert en årlig avkastning på 17 prosent siden 2009. Det er faktisk høyere enn den som brukes for Statens pensjonsfond Norge (13,5 prosent), som forvaltes av forvalterne i Folketrygdfondet.  Selv om indeksen svinger mer, tyder historikken på at man som langsiktig investor får godt betalt for risikoen, skrev Folketrygdfondet i en post på Linkedin.

Det var noen av poengene Kjetil Houg tok for seg i innlegget om etableringen av fondet i Tromsø på «Kapital i Nord-konferansen» og viste bl.a. grafen under:

15 milliarder kroner i startkapital

– I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslo regjeringen en investeringsramme for fondet på 15 milliarder kroner, som kan vurderes økt opp mot 30 milliarder når det er høstet noe erfaring. I tråd med anbefalingen fra Folketrygdfondet skal fondet investere i nordiske, børsnoterte selskaper, deler næringsministere, leser vi i pressemeldingen.

Investeringsstrategien

Fra pressemeldingen:

  • Målet er å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko.
  • Investeringsstrategien for det nye fondet reguleres ikke i loven, men skal fastsettes av Finansdepartementet med hjemmel i loven.
  • Det er ikke et mål at fondet skal bidra med statlig kapitaltilgang for nordnorske selskaper spesifikt.

Når vi leser mellom linjene, kan dette handle om at investeringene skal være i selskaper som har arbeidsplasser i nord og som bidrar til økt næringssvirksomhet i nord. Selskapet behøver ikke være etablert i nord.

Sett av tid til aksjekveld i Tromsø!

Vi har gleden av å invitere til en gratis aksjekveld for befolkningen i Tromsø-området. På scenen kommer dyktige forvaltere, analytikere og andre aksjeeksperter og deler av sin kunnskap. Sett av dato nå: Mandag 16. september fra kl 17.  Påmelding kommer i juli/august.

Med de spennende nyhetene om det nye statlige fondet som skal ha tilholdssted i Tromsø, er jeg sikker på at også det vil bli et tema denne kvelden. Her er det bare å glede seg!

Les mer om arrangementet >

 

Kilder:

Regjeringens pressemelding fra 18. juni 2024 >

Forslag til ny lov for det nye fondet >

Folketrygdfondets nettsider >

Folketrygdfondet på Linkedin >

 

Bildet på topp er fra Sommarøy, tatt av Marcin Kadziolka/Shutterstock. AksjeNorge kjøper lisenser til bilder via Shutterstock når vi ikke tar bilder selv.

Forbehold:

Denne artikkelen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og eventuelt brukes til inspirasjon. Feil kan også forekomme i våre data.

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.