12 april, 2016 12:00 - 15:00

AksjeNorge har utført OECDs internasjonale kartlegging av finansiell kompetanse i Norge. Resultatene legges frem på seminaret "Ta del - Ikke dvel" denne dagen.

Ta del ikke dvel bildeAksjeNorge er medlem av OECDs nettverk for finansiell utdanning – INFE. OECD nettverket har tatt initiativ til en internasjonal kartlegging av finansiell kompetanse.

AksjeNorge er svært glad for å ha fått muligheten til å utføre denne undersøkelsen i Norge, og vi ser frem til å publisere de endelige resultatene 12. april. Les mer om undersøkelsen.

Meld deg på seminaret her

Tittelen på seminaret er «Ta del – Ikke dvel» og agendaen inneholder, foruten selve resultatene, spennende temaer og foredragsholdere.

12:00
Velkommen AksjeNorge, Terje Venold, styreleder
12:05 Forbrukerens stilling i
finansmarkedene
Åpningsinnlegg ved
Finansminister Siv Jensen
12:25 Samtale om finansiell kompetanse i befolkningen Finansministeren og Finans Norge
Moderator – Oslo Børs, Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør  
12:30 Personlig økonomi inn i pensum Finans Norge, Idar Kreutzer, Administrerende direktør
12:50 Measuring Financial Literacy OECD, Dr. Adele Atkinson, Policy Analyst, Financial Education and Consumer Protection Division
13:10 – Pause med forfriskninger –
13:30 Norske resultater – finansiell kunnskap og adferd blant befolkningen Agderforskning, Ellen K. Nyhus, Seniorforsker
14:00 Privatøkonomi i praksis DNB, Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og programleder Luksusfellen
14:20 Voksenopplæring – Hva med oss som allerede er voksne?
Har arbeidsgiver en rolle?
Finansforbundet, LO, og NHO

Moderator – Oslo Børs, Per Eikrem, kommunikasjonsdirektør  

14:55 Avslutning AksjeNorge, Lene Refvik, daglig leder

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Finans Norge og Finansforbundet, samt Agderforskning som også gjør en utfyllende studie av resulatene og lignende resultater fra 2011. Finansmarkedsfondet har støttet prosjektet.

Rapportene med resultater fra både TNS Gallup og Agderforskning gjøres tilgjengelig på AksjeNorge.no i etterkant av seminaret.