10 desember, 2020 11:00 - 11:45

Det snakkes mye om aksjer og aksjefond men hva med renter? Vi får ekspertise fra Holberg som deler innsikt om sparing i høyrente-fond. Vi hører fra Kjetil Melkevik i Holberg.

Kjetil Melkevik er leder for salg i Holberg. Han jobber for at Holberg skal ha opplyste og fornøyde kunder i sine fond. Selv om vi i AksjeNorge anser han som ekspert, sier han selv at «han er ingen ekspert, men kan mye om finans.» Og det kan vi bekrefte.

I en nullrenteverden er det mange som klør seg i hodet over hva man skal gjøre med sine sparemidler. Finnes det et alternativ mellom banksparing og aksjer som kan passe som en del av porteføljen? Det nordiske høyrentemarkedet representerer kanskje et slikt alternativ. Vi vil se nærmere på «forventet avkastning» og typiske fallgruver i dette markedet.

Meld deg på her > 

Bli med på webinar og lær mer om hvordan investere i høyrenteobligasjoner enten direkte eller gjennom høyrentefond.

Holberg har drevet med høyrenteforvaltning gjennom Holberg Kreditt i 9 år. Gjennom disse årene har det vært rikelig med hendelser og «skjær i sjøen» som de har manøvrert i. De vil kort dele noen av sine erfaringer om hva den viktigste faktoren til langsiktig suksess er innen høyrenteforvaltning.

Mens innskuddsrenten for kr 200.000 plassert i bankinnskudd uten binding er 0,17 % (kilde: Finansportalen, 4.des.), har Holberg Kreditt en løpende rente i dag på 7,50%. Det er selvsagt høyere risiko forbundet med høyrentefond enn bankinnskudd, men for mange er dette allikevel et uoppdaget og attraktivt investeringsalternativ (må vurderes individuelt). Selv om Melkevik vil snakke om høyrente sett fra et fondsperspektiv, er det ikke unaturlig at han vil også dele innsikt om deres fond.

Webinaret varer i 30-40 minutter. Og det gjøres opptak av webinaret som deles senere samme dag. De som deltar får derimot muligheten til å sende inn spørsmål. Du trenger ikke melde deg på for å se opptaket senere. Se tidligere opptak her >

Vel møtt!

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.