18 desember, 2020 11:00 - 11:45

Små og mellomstore selskaper har siden bunnen i mars steget mer enn de større selskapene. Men vil det vedvare? Og hva skal vi se etter? Bli med og hør fondsforvalter Jonathan Schönbäck snakke om Small Cap-

Jonathan Schönbäck forvalter i dag ODIN Small Cap og har lang forvaltererfaring fra Handelsbanken i Sverige. I flere år var han rangert blant de beste forvalterne i Sverige. Sommeren 2019 begynte Jonathan i ODIN Forvaltning, hvor han nå er ansvarlig forvalter for ODIN Sverige og ODIN Small Cap. ODIN Small Cap er det nyeste fondet i ODIN-porteføljen og ble lansert den 28.januar 2020. I løpet av det knappe året som fondet har eksistert har fondet generert en avkastning på over 40 prosent. Hvordan det kan være mulig i et annerledes år som 2020 vil du få svaret på den 18.desember klokken 11:00.

Du hører i webinaret en presentasjon og samtale mellom:

  • Jonathan Schönbäck,  forvalter ODIN Small Cap og ODIN Sverige
  • Martin Graftås, spare- og investeringsøkonom i ODIN Forvaltning

Meld deg på her >

ODIN-forvaltning er flinke til å dele nyheter og tips om sparing i fond ODIN-bloggen. Vi anbefaler å abonnere på deres nyhetsbrev slik at du får nye artikler løpende.
Oversikt over ODINs fond finner du her >

Du kan stille spørsmål underveis i webinaret. Vi regner med å holde på ca 30 minutter. Opptak av webinaret deles på våre sider senere og du trenger ikke melde deg på for å få tilgang til opptakene. Se tidligere opptak her >

Vel møtt! (Husk å melde deg på)

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.