24 september, 2020

Dette er en åpen invitasjon til å be om foredrag, primært for studenter og VGS-elever i Oslo-området (kjøreavstand/dagstur), men vi er åpne for andre forslag og online-events.

Foredraget «Børsens ABC» tilpasses målgruppens kompetansenivå og interesseområder. Foredraget kan kombineres med besøk på Oslo Børs hvor AksjeNorge leier kontorplass.

Primært tilbys det å holde foredrag på Østlandet grunnet få ressurser (personer) og reisetid. La allikevel ikke avstand til Oslo være til hinder, for vi kan se om vi kan kombinere besøk til dere med å sette opp flere foredrag/seminarer på samme sted. Eller vi kan arrangere foredraget som et live-event online.

Les mer om Børsens ABC her >

I tillegg til foredraget, bruker vi ca 20 minutter på et børsspill der elevene får testet hvordan det er å være aksje- og råvareinvestor. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne praktiske vinklingen.

Registrer deres ønske om foredrag her:

For lærere i videregående skole >

For forelesere/studentgrupper på høyskoler og universiteter >

***********

Foredragsholder er Kristin Skaug. Hun stiller hver uke fast opp på TV2 Nyhetskanalen og deler innsikt fra Børsen. Hun har 25 års erfaring fra finansnæringen (valutamegler, renteforvalter, aksjemegler og investeringsrådgiver). Hun er spesielt opptatt av å forenkle og folkeliggjøre språkbruken innen sparing og investering slik at flest mulig forstår hva det handler om.