24 september, 2020

Dato er fleksibel! Dette er en åpen invitasjon til å be om foredrag, primært for studenter og VGS-elever i Oslo-området (kjøreavstand/dagstur), men vi er åpne for andre forslag og online-events.

Foredraget «Børsens ABC» er et foredrag benyttet over en årrekke men tilpasses målgruppens kompetansenivå og interesseområder. Grunnet korona-situasjonen kan vi ikke lengre foredraget kombineres med besøk på Oslo Børs hvor AksjeNorge leier kontorplass, ei heller kombineres med at en fra AksjeNorge kommer til skolen. Alle foredrag gjennomføres ut 2020 på nett.

Les mer om Børsens ABC her >

Normalt bruker vi 40-60 minutter på et fysisk foredrag. På nett bør foredrag være kortere og vi anbefaler max 30 minutter, spesielt for skoleungdom.

Tidligere gjennomføret vi vårt aksje-børs-spill som tok ca ca 20 minutter, men vi ser nå på muligheten for å lage dette i et nytt format for «fjern-undervisning». I børsspillet vårt får elevene testet hvordan det er å være aksje- og råvareinvestor. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på denne praktiske vinklingen.

Registrer deres ønske om foredrag her:

For lærere i videregående skole >

For forelesere/studentgrupper på høyskoler og universiteter >

***********

Foredragsholder er Kristin Skaug. Hun stiller hver uke fast opp på TV2 Nyhetskanalen og deler innsikt fra Børsen. Hun har 25 års erfaring fra finansnæringen (valutamegler, renteforvalter, aksjemegler og investeringsrådgiver). Hun er spesielt opptatt av å forenkle og folkeliggjøre språkbruken innen sparing og investering slik at flest mulig forstår hva det handler om.