20 april, 2020

Normalt tilbyr vi skolebesøk til Oslo Børs eller at vi i AksjeNorge kommer til din VGS-klasse. Med korona-situasjonen forsøker vi være kreative og tilbyr etter påske, digitale webinarer.

Vi har enda ikke testet dette, men hvis dette er noe din skole vil teste, kan vi sette opp et eget webinar for din skoleklasse. I så fall må vi bli enige om form og tid.

De som vil ha mest utbytte av et foredrag vil være elever som tar Samfunnsøkonomi eller bedriftsøkonomi o.l. ved videregående skole.

Tid: La det bli en del av undervisningen. Anbefaler at digitalt foredrag begrenses til 20-30 minutter, pluss noe tid til spørsmål.

Foredraget «Børsens ABC» tilpasses målgruppens kompetansenivå og interesseområder. Temaer vi kommer inn på når vi har god tid er (og litt avhengig av hva vi avtaler):

  • Børsens rolle
  • Hva er verdipapirer og hvorfor (aksjer, obligasjoner, fond)
  • Hva er makro og mikroøkonomi, i et praktisk perspektiv
  • Sparing og personlig økonomi

Opprinnelig tilbud om foredrag var fysisk på VGS-skoler på Østlandet, og over ca 1-2 skoletimer. Med digitalt foredrag er ikke avstand til Oslo noe hinder. Ta kontakt: kristin.skaug@aksjenorge.no

Les mer om Børsens ABC her >

 

***********

Foredragsholder er AksjeNorges daglige ledere, Kristin Skaug, som holder mange foredrag gjennom året. Hun stiller også hver uke fast opp på TV2 Nyhetskanalen og deler innsikt fra Oslo Børs. Hun har 25 års erfaring fra finansnæringen (valutamegler, renteforvalter, aksjemegler og investeringsrådgiver). Hun er spesielt opptatt av å forenkle og folkeliggjøre språkbruken innen sparing og investering slik at flest mulig forstår hva det handler om.