Bærekraftsrapportene er analysert

De siste 4 årene har The Governance Group gjennomført en analyse av de 100 største selskapene på Oslo Børs sine bærekraftsrapporter.

I forbindelse med lanseringen av rapporten, hadde de en presentasjon av deres analyse, metode og selvsagt resultatene.

Du finner rapporten her >

Formålet med analysen er å vurdere nytteverdien av årets bærekraftsrapportering fra et beslutningsperspektiv.

Nå er faktisk hver tiende investerte krone på Oslo Børs investert i grønne aksjer. Med 54 nye selskaper notert i fjor, var 17 av disse å anse som grønne. Av årets like mange nynoteringer er en enda større andel grønne aksjer.

Men grønt er ikke alt. På dagens konferanse var det fokus på ESG-faktorene, der E’en representerer klima og det grønne. Fokuset på S og G er blitt stadig viktigere og får nå mer fokus.

Les rapporten og lær mer om hva du bør se etter når du leser en bærekraftsrapport. The Governance Group har kun sett på børsens 100 største selskaper, men over 330 aksjer finner du nå notert på en av Oslo Børs markedsplasser.