Torsdag 16. desember

Dagens tema er Aksjesparekonto. Nesten alle privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs, eier disse gjennom en Aksjesparekonto. Men hva vet du om Aksjesparekontoen?

Med Aksjesparekonto samler du enkelt dine investeringer i aksjer og aksjefond. Du får utsatt skatt på gevinst og utbytter. Du kan ta ut opprinnelig investert beløp skattefritt, for det er først når gevinst/utbytte tas ut at skatt på dette beregnes.

Denne sparingen kan du ha på Aksjesparekonto:

 • Aksjer, Egenkapitalbevis og ETF’er på regulerte markedsplasser og med hjemmehørighet i EØS.
 • Aksjefond med minst 80 % aksjeandel, og hjemmehørende i EØS.

Som betyr:

 • Regulert markedsplass betyr aksjer notert på f.eks. Oslo Børs (hovedlisten) men ikke aksjer notert på vekstmarkedsplassen Euronext Growth. Det ekskluderer bl.a. selskaper som Quantafuel, Everfuel og Hav Group.
 • Hjemmehørende i EØS betyr at du kan kjøpe i selskaper som holder til i alt fra Norge og Sverige til Frankrike og Italia. Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS. For eksempel faller Frontline utenfor fordi det ikke er hjemmehørende innenfor EØS selv om det er notert på Oslo Børs.
 • Du kan handle aksjer notert på børser i EØS, så lenge verdipapiret er hjemmehørende i EØS også.
 • Ikke kombinasjonsfond som har lavere vekt enn 80 %.
 • Når du ønsker å kjøpe nye fond, kan du oppleve at noen fond fra den ordinære fondslisten ikke er tilgjengelige i ASK. Det er fordi det er begrenset hvilke aksjefond som tilfredsstiller betingelsene for å være på Aksjesparekonto (EØS-tilhørende. Minst 80% andel + noen små tekniske detaljer)

Du får tre underkontoer

Når du oppretter en Aksjesparekonto, opprettes det samtidig tre underkontoer:

 • ASK – bankkonto: Her er kontantbeholdningen din. Det er hit penger kommer når du overfører kontanter fra normal bankkonto. På denne kontoen kommer også utbytter utbetalt fra aksjeinvesteringene som er på Aksjesparekontoen, og hit kommer oppgjøret for salg av aksjer eller aksjefond som er på Aksjesparekontoen.
 • ASK underkonto for fond: Her ser du aksjefondene du eier gjennom Aksjesparekonto.
 • ASK underkonto for aksjer. Dette er mest sannsynlig også en VPS konto. Her oppbevares dine aksjer og ETF’er. .

Aksjer som utbytte

Får du utbytte utbetalt i form av aksjer i et annet selskap som ikke er på en regulert markedsplass, vil disse aksjene overføres til en av dine andre VPS-kontoer eller en ny opprettes for deg. Dette utbyttet er da verdier som ansees som uttak av Aksjesparekontoen (mest sannsynlig på lik linje med et kontant-uttak). Denne uken skjer dette med aksjonærer i Havyard som får HAV Group-aksjer (notert på Euronext Growth). Spør din megler hvor disse aksjene blir av hvis du ikke ser dem når tiden er inne.

Du kan ha flere aksjesparekontoer

Noen velger å spare til ulike formål eller til barn/barnebarn, men i sitt eget navn. Da er det praktisk med flere Aksjesparekontoer for god oversikt. Det skal ikke koste noe å ha en ASK-konto, men sjekk priser på kurtasje og plattformavgift dersom du skal handle for veldig små beløp. Mange foreldre velger å navngi Aksjesparekontoen med barnets navn, selv om den står i foreldrenes navn.

Aksjesparekonto i gave

Ja, det er mulig å gi bort en Aksjesparekonto til andre. De fleste bankene har et enkelt system for det og du kan hos noen gjøre det på nett selv (google skjemaer og navnet på banken din).

 • Skal du gi bort til andre, vil du trenge den andre personens navn, adresse og bank, og mest sannsynlig personnummer hvis du flytter hele ASK-kontoen.
 • Skal du bare flytte noen enkelt-aksjer, trenger du bare mottakerens VPS-kontonr (husk å be om den som er koblet til ASK).
 • Skal du gi til umyndige må foreldrene opprette en ASK-konto for barnet (begge må signere). Deretter kan du overføre når du har navn, adresse og VPS-nr koblet til ASK-kontoen.

Merk at kjøper du aksjefond gjennom din bank og mottakers bank ikke tilbyr disse aksjefondene gjennom sin Aksjesparekonto, får du ikke sendt dette aksjefondet dit. Sjekk derfor på forhånd hvilken bank mottaker bruker evt. forsøk å velge fond du tror mottakende bank også tilbyr.

Mer om Aksjesparekonto

Vi har samlet enda mer informasjon her på våre nettsider. Her finner du filmer og de vanligste spørsmålene.

Gå tilbake til julekalenderen >

Forbehold:

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.