Stiftelsen AksjeNorge ble etablert i 1993. I 2023 skal vi feire 30 års jubileum med eksisterende og tidligere støttespillere, styremedlemmer m.fl.

Det er ikke fastsatt noen dato for markeringen, men ettersom vi i administrasjonen ikke kjenner så godt til historikken, håper vi du tar kontakt med daglig leder dersom du mener du/din organisasjon bør inviteres til noe slikt. Det er forventet gjennomføring i desember 2023.

Kilde: Euronext Securities Oslo (VPS)