Stiftelsen AksjeNorge ble etablert i 1993. I 2023 markerte vi 30 års jubileet på Oslo Børs.

Det ble en hyggelig markering på Oslo Børs med støttespillere, styremedlemmer og ansatte i AksjeNorge.

Du kan lese historien om AksjeNorge her >

På arrangementet hørte vi fra dagens styreleder, Eirik H. Ausland som til daglig er leder for Notering på Oslo Børs. I tillegg fikk vi innlegg fra stiftelsens lengst sittende daglige leder John Peter Tollefsen, som har vært viktige for stiftelsen i 20 år. Hans arvtager Lene Refvik, nå en leder i Storebrand og styremedlem i AksjeNorge, ledet stiftelsen inn i en ny fase med nye støttespillere, ny profil og nye nettsider. Nåværende daglig leder Kristin Skaug, tidligere i Nordea, DNB etc, har ledet stiftelsen siden 2018.

Bildet viser stiftelsens ledere i 30 år: Fra venstre, Kristin Skaug (leder i dag), John Peter Tollefsen (1993-2015) og Lene M. Refvik (2015-2018).
Bildet viser stiftelsens ledere i løpet av 30 år: Fra venstre, Kristin Skaug (leder i dag), John Peter Tollefsen (1993-2015) og Lene M. Refvik (2015-2018).

 

Grafen nedenfor:

Utviklingen i antall aksjonærer siste 10 år. I flere tiår var det omtrent samme antall aksjonærer på Oslo Børs, inntil vi i 2018/2019 så store endringer med innføringen av Aksjesparekonto. Med pandemien i 2020 eksploderte interessen for aksjer i hele verden. Allikevel, utviklingen i Norge er enorm og så langt har det ikke gått i motsatt retning.

Kilde: Euronext Securities Oslo (VPS)