Årsberetning 2021 for AksjeNorge – stiftelsen til fremme av aksjemarkedet