Innkalling til Generalforsamling i stiftelsen AksjeNorge_9 juni 2022 kl 12