AksjeNorge er medlem av OECDs nettverk INFE – International Network for Financial Education. Nylig utførte vi den norske versjonen av deres internasjonale kartlegging av finansiell forståelse blant befolkningen. Undersøkelsen ga også rom for å kartlegge nordmenns vaner innen aksjesparing. Undersøkelsen viste at vi kan mye i Norge. Men det er likevel oppsiktsvekkende at vi ikke kan mer om enkelte av de spurte temaene.

Har vi nok kunnskap for å sikre vår økonomiske fremtid? Og hva kan vi om aksjesparing? Last ned undersøkelsen her

OECD INFE Undersøkelse Finansiell Forståelse i Norge

Endelig rapport – Resultater fra OECDs kartlegging av Finansiell Kompetanse i Norge

Med oss i prosjektet hadde vi Agderforskning, Finans Norge og Finansforbundet. TNS Gallup utførte selve undersøkelsen.

Støtte fra Finansmarkedsfondet

Prosjektet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Finansmarkedsfondet. Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet. Finansmarkedsfondet ønsker at alle prosjektene skal være tilgjengelige for flest mulig lengst mulig. AksjeNorge presiserer derfor at all data fra prosjektet er tilgjengelig for allmenheten. Ønsker du datatilgang, kan du sende en e-post til post@AksjeNorge.no.