Vi ønsker at elever ved videregående skole skal ha god kunnskap om både børs og finans, og hva dette har å si både for samfunnet vårt og egen sparing.

Vi tilbyr derfor en rekke aktiviteter knyttet til undervisning for økt finansiell kunnskap på videregående skole. Under finner du informasjon om hva vi kan tilby som kommer både deg som elev og deg som lærer til gode.

● Forelesninger og tilrettelagt undervisning om aksjer og aksjemarkedet for elever i videregående skole tilpasset de aktuelle fagplanene. Forelesningene legges opp i samarbeid med de enkelte skoler. AksjeNorge er den eneste aktøren i Norge med et slikt opplegg.

● AksjeNorge deltar i en internasjonal gruppe for å styrke økonomifagene i undervisningen

● Filmkonseptet ”Penger på papiret” består av 9 undervisningsfilmer, og er et spennende og stimulerende supplement til forelesningene

● AksjeNorge har som mål å samarbeide med minst én videregående skole i hvert fylke – og flere i Oslo og Akershus

● Samarbeidsavtaler mellom vedkommende skole og AksjeNorge gjør at elever gjennom presentasjoner og andre aktiviteter får god innsikt i børs, finans og verdipapirmarkedene.

Er det annet du savner for at du eller dine elever skal få tilstrekkelig informasjon om? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.