Velkommen til en møteplass for kvinner og aksjejenter som vil lære mer om sparing i aksjer og aksjefond.

AkjeNorge opprettet januar 2019 en egen Facebook-gruppe utelukkende for kvinner som ønsker å stilles spørsmål om, dele erfaringer og diskutere aksjer og fond. Formålet fra vår side er tilgjengeliggjøre en møteplass for kvinner i alle aldre og med økt kunnskap bidra til at kvinner blir bedre rustet til å ta veloverveide beslutninger knyttet til egen økonomi og sparepengene i sær. Undersøkelser viser at vi kvinner har et annet behov enn menn for å ta beslutninger knyttet til sparing og investering. Vi har andre preferanser og et annet forhold til risiko. Facebookgruppen AksjeJentene har nå ca 38.000 kvinnelige medlemmer.

Er du kvinne bli med her >

Til de som mener det er feil å utelukke menn fra gruppen, kan vi dele at det finnes mange andre grupper på Facebook der dette ikke er tema. Søk opp Børsforum, Aksjer og fond, etc

Nylig arrangerte vi et ekslusivt webinar for medlemmene live-strømmet i gruppen. Se opptakene her >

Closing the gender gap

Kvinner utgjør kun en tredjedel av antall private investorer i aksjer og aksjefond. Kroneverdien er i tillegg i snitt betydelig lavere enn hos menn. At kvinner tjener mindre enn menn per år er ikke avgjørende for denne ubalansen. Undersøkelser viser at kvinner er betydelig mer risiko-bevisste og kunnskapsfattige når det gjelder økonomi og sparing. Når kvinner eier en mindre andel av aksjemarkedet påvirker også dette eierskapsstrukturen og eierstyringen i selskapene. Med flere kvinner inn som aksjonærer kan kvinneandelen i styrerommene lettere økes. En videre konsekvens blir bedre balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i selskapene.  AksjeNorge vil gjøre noe med denne ubalansen mellom kvinner og menn som aksjonærer i børsnoterte selskaper. Derfor ble nettverket AksjeJentene etablert. Per 11. november 2021 har gruppen mer enn 37.800 medlemmer.

Et nettverk for og med kvinner

Vi skal jobbe aktivt og ikke-kommersielt for å fremme kvinners eierandeler og innflytelse gjennom kunnskapsdeling, nyhetsovervåkning og kommunikasjon. Formålet blir å utdanne, inspirere og utfordre kvinner som aksjonærer. Vi skal sikre at kunnskapen deles på en måte som passer kvinner flest. Vi skal trekke frem kvinner som har kunnskap om finans, investeringer og pensjon. AksjeJentene vil administreres av AksjeNorge.

Utnytt ditt potensiale

Til syvende og sist handler det om å utnytte potensialet. Ditt sparepotensiale. De fleste kvinner er svært risiko-averse (frykter risiko), men de vil med ny kunnskap kunne gjøre grep som både passer dagens situasjon og ikke minst fremtidige behov. Kunnskap er makt. Makt over egen økonomi og fremtid.

Investeringsråd

Nettverket skal ikke selv investere i eller eie aksjer eller aksjefond. AksjeNorge vil heller ikke kunne gi konkrete personlige investeringsanbefalinger (det vil si konkrete kjøpsanbefalinger på enkelt-aksjer, aksjefond eller andre konkrete spareprodukter) men dele samarbeidspartneres generelle råd.

Arrangementer

Nettverkets arrangementer vil være avhengig av økonomisk støtte fra ulike organisasjoner og samarbeidspartnere av AksjeNorge. Når disse deltar på arrangementer og presenterer seg og sin virksomhet vil det deles råd om konkrete aksjer og fond. AksjeNorges representant vil allikevel sikre at produkt-pusj «avbalanseres». På en annen side er det svært viktig at vi kan presentere konkrete selskaper og spareprodukter for å kunne øke kunnskapen om disse.

Onsdag 16. januar 2019 var første kvinnekveld i Oslo. Tema var pensjon og aksjer. Hvordan finne frem i pensjons-jungelen, hvordan sikre riktig fordeling av pensjonssparepengene og ikke minst hvordan du kommer i gang. Vi hadde 160 plasser, men det var så populært at mer enn 750 kvinner stod på venteliste.

Etter hvert har det vært noen mindre arrangementer og AksjeNorge har bidratt/delt kunnskap på svært mange andre kvinnekvelder. Nettverkets medlemmer er selvsagt inviterte til Selskapkvelden til våren og Den store aksjekvelden på høsten.

I ettertid har flere av bankene, meglerhusene og fonds/pensjonsleverandørene arrangert egne kvinnekvelder, noe vi roper et stort hurra for!

Bli med

Nettverket er gratis å være med i. Det er heller ingen forpliktelser å være med. Vi vil tilstrebe gratis adgang på våre arrangementer. Har du lyst å bli med i nettverket og få informasjon når nyheter kommer? Bli med i Facebookgruppen her