Velkommen til nytt nettverk for jenter som vil lære mer om sparing i aksjer og aksjefond.

Formålet med å sette i stand et nettverk for kvinner i alle aldre, er å øke kunnskapen om aksjer. Undersøkelser viser at vi kvinner har et annet behov enn menn for å ta beslutninger knyttet til sparing og investering. Vi har andre preferanser og et annet forhold til risiko.

Målsettingen blir er å sikre at kvinner er godt rustet til å ta veloverveide beslutninger knyttet til egen økonomi og sparepengene i sær. Det er nå opprettet en egen Facebookgruppe for AksjeJenterne – Bli med her >

Closing the gender gap

Kvinner utgjør kun en tredjedel av antall private investorer i aksjer og aksjefond. Kroneverdien er i tillegg i snitt betydelig lavere enn hos menn. At kvinner tjener mindre enn menn per år er ikke avgjørende for denne ubalansen. Undersøkelser viser at kvinner er betydelig mer risiko-bevisste og kunnskapsfattige når det gjelder økonomi og sparing. Når kvinner eier en mindre andel av aksjemarkedet påvirker også dette eierskapsstrukturen og eierstyringen i selskapene. Med flere kvinner inn som aksjonærer kan kvinneandelen i styrerommene lettere økes. En videre konsekvens blir bedre balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i selskapene.  AksjeNorge vil gjøre noe med denne ubalansen mellom kvinner og menn som aksjonærer i børsnoterte selskaper. Derfor etableres nettverket AksjeJentene. (Merk at navnet på nettverket er til vurdering i påvente av bedre forslag).

Et nettverk for og med kvinner

Vi skal jobbe aktivt og ikke-kommersielt for å fremme kvinners eierandeler og innflytelse gjennom kunnskapsdeling, nyhetsovervåkning og kommunikasjon. Formålet blir å utdanne, inspirere og utfordre kvinner som aksjonærer. Vi skal sikre at kunnskapen deles på en måte som passer kvinner flest. Vi skal trekke frem kvinner som har kunnskap om finans, investeringer og pensjon. Nettverket vil administreres av AksjeNorge og vil ha en styringsgruppe bestående av kvinner. I begynnelsen vil det være kvinner som i dag jobber i bank og finans. Målsettingen blir at styringsgruppen blir representerer en bredere gruppe.

Utnytt ditt potensiale

Til syvende og sist handler det om å utnytte potensialet. Ditt sparepotensiale. De fleste kvinner er svært risiko-averse (frykter risiko), men de vil med ny kunnskap kunne gjøre grep som både passer dagens situasjon og ikke minst fremtidige behov. Kunnskap er makt. Makt over egen økonomi og fremtid.

Investeringsråd

Nettverket skal ikke selv investere i eller eie aksjer eller aksjefond. Styringsgruppen vil heller ikke kunne gi konkrete personlige investeringsanbefalinger (det vil si konkrete kjøpsanbefalinger på enkelt-aksjer, aksjefond eller andre konkrete spareprodukter) men dele samarbeidspartneres generelle råd. Nettverkets arrangementer vil være avhengig av økonomisk støtte fra ulike organisasjoner og samarbeidspartnere av AksjeNorge. Når disse deltar på arrangementer og presenterer seg og sin virksomhet vil det deles råd om konkrete aksjer og fond. AksjeNorges representant vil allikevel sikre at produkt-pusj «avbalanseres». På en annen side er det svært viktig at vi kan presentere konkrete selskaper og spareprodukter for å kunne øke kunnskapen om disse.

Arrangementer

Allerede onsdag 16.januar kommer første kvinne/jentekveld i Oslo. Tema er pensjon og aksjer. Hvordan finne frem i pensjons-jungelen, hvordan sikre riktig fordeling av pensjonssparepengene og ikke minst hvordan du kommer i gang. Programmet settes i disse dager og vi jobber med hvordan vi kan få gjort opptak av arrangementet.

Etter hvert kommer flere arrangementer. Nettverkets medlemmer er selvsagt inviterte til Selskapkvelden til våren og Den store aksjekvelden på høsten

Bli med

Nettverket er gratis å være med i. Det er heller ingen forpliktelser å være med. Vi vil tilstrebe gratis eller lav inngangspris for våre arrangementer. Har du lyst å bli med i nettverket og få informasjon når nyheter kommer? Bli med i Facebookgruppen her