Du som eier aksjer eller aksjefond har nå en mulighet frem til midten av desember til å flytte denne sparingen over til en Aksjesparekonto (ASK), forutsatt at de tilfredsstiller ASK-kravene. Dette er viktig å få med seg for det gir deg muligheten til å få utsatt skatt på utbytte og gevinst!

Orker du ikke lese alt? Sjekk enkel video fra DNB > Det de forklarer her, gjelder de fleste andre bankene også!

I denne artikkelen minner vi om de viktigste fordelene og hvem som spesielt bør følge med nå. Det er allerede overført 60% av fondsverdiene og kun 45% av aksjeverdiene. Vi i Aksjenorge mistenker at mange tenker at dette kan jeg gjøre senere eller det ikke betyr noe for meg. Det er stort sett bare de som har et tap i disse verdipapirene som ikke bør overføre godkjente aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto. Dette er folkets måte å spare smart i aksjer og aksjefond på.

Du kan også lese noe av det samme i nytt intervju i Dine Penger (bak betalingsmur) med Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet og Kristin Skaug, leder i Aksjenorge.

Selv om fristen er 31/12/2019 trenger bankene og meglerhusene litt bedre tid! Mange har frist midt i desember, og flyttefrist for å bytte bank mye tidligere.

Fordelene med Aksjesparekonto

Hvis du eier aksjer eller aksjefond i dag som du har en gevinst på, og som du vurderer å selge, vil det på salgstidspunktet beregnes en andel av salgssummen som er gevinst. Denne gevinsten må du betale skatt på når du selger. Skattesatsen er 31,68% (kilde: Skatteetaten). Du kan lese mer om hvordan skatt beregnes her >

Fått aksjer eller aksjefond i gave eller arv?

Oslo Børs har steget mye de siste årene, det samme har ulike internasjonale indekser og fond. Er du en av dem som har eid aksjer og aksjefond men ikke hatt noe forhold til det utover at de vokser i verdi? Eller at det kommer inn utbyttebetalinger fra aksjene til kontoen din, 4 ganger i året? Dette er nok tilfellet for mange.

Fleksibiliteten i Aksjesparekonto er noe du bør tenke over: For hvor lenge skal du egentlig eie aksjene eller aksjefondene? Visste du at du hvis du trenger bare en mindre andel av sparingen, så må du straks betale gevinstskatt av uttatt beløp? Mens hvis du har det i en aksjesparekonto, tar du først ut av det opprinnelig investerte beløpet. Det betyr at gevinsten kan du la ligge igjen og du utsetter skatten på gevinsten til den dagen du tar ut hele eller deler av gevinsten. Dermed kan den opparbeidede gevinsten fortsatt være investert og gi videre avkastning*

Viktigste fordeler med ASK:

 • Utsatt skatt på gevinst og utbetalt utbytte.
 • Du kan ta ut opprinnelig investert beløp uten at det utløser skatt. Det er først når du begynner å ta ut av den samlede gevinsten, at du må betale skatt på denne gevinsten du tar ut.
 • Det koster ingenting å opprette ASK*
 • Fleksibilitet: Du kan fritt kjøpe og selge og bytte mellom enkelt-aksjer og aksjefond.
 • Mye større utvalg av aksjefond tilgjengelig: Nå tilbyr de fleste aksjefond fra konkurrerende banker og fondsforvaltere.
 • Du kan eie flere ASK-kontoer (kjekt hvis du sparer til ulike formål eller barn)
 • Skattemeldingen: Mye enklere enn tidligere!

Talleksempel:

La oss si du eier 1 aksje som du kjøpte for kr 10.000 og er nå verdt 12.000 kroner, dermed er 2.000 kr gevinst. Og du eier 1 fond du kjøpte for kr 10.000 som nå er verdt 13.000 kr (hvorav 3.000 er opparbeidet gevinst).

Summen av din sparing er dermed 12.000+13.000 = 25.000 kroner hvorav 2.000+3.000 = 5.000 er opparbeidet gevinst.

Overfører du dette til ASK (husk, overføre,- ikke selge!) så overfører du verdier for kr 25.000. I systemet står det oppført at av dette er 5.000 gevinst.

La oss si du selger aksjen for 12.000 kroner etter at den kom i ASK, for så å kjøpe fond for det samme beløpet, vil fortsatt ASK-saldo (verdi) være lik kr 25.000 og gevinst kr 5.000. La oss videre si at etter 2 år er verdiene økt til 27.000. Dermed er innskutt beløp fortsatt de opprinnelige 25.000 og gevinsten nå lik kr 7.000.

Du kan i dette eksempelet selge fond for 25.000 kr og ta ut dette beløpet, mens den opparbeidede gevinsten på nå 7.000 kr blir stående i fondet (eller aksjene du byttet til).

Den dagen du derimot tar ut av de resterende 7.000 som er definert som gevinst, da må du betale skatt på denne gevinsten.

Ergo: Du får utsatt skatt på gevinsten og du må ikke betale skatt hver gang du tar ut av opprinnelig investert beløp.

Hvorfor kom ASK?

 • Regjeringen ønsker at normale småsparere skal få de samme fordelene som profesjonelle investorer når det gjelder sparing og investering i aksjer og aksjefond.
 • Det skal virke motiverende og enklere å investere i verdiskapningen som skjer i næringslivet. Bedriftene trenger investorer og folk trenger bedre muligheter for bedre avkastning.

Hvem bør ikke flytte?

 • Er dine aksjefond plassert i Fondskonto, Pensjonskonto eller liknende LINK-produkter bør du være klar over ulempen ved å overføre til Aksjesparekonto.Det er nemlig ingen overføring fra de nevnte her. Det som skjer i praksis, er at fondsandelene blir da solgt, tatt ut av link-sfæren og det ansees som «realisasjon» av Skatteetaten. Med realisasjon følger også et krav på å betale skatt av gevinsten. Fra 2019 ble skattebetingelsene for Fondskonto, link etc endret og dermed betaler du normal gevinst-skatt på denne avkastningen (høyere enn før). Så hvis du ikke føler du MÅ flytte disse pengene til ASK fordi de skal inn i helt andre fond eller aksjer som ikke er tilgjengelig i den løsningen du har nå, bør du antagelig ikke flytte. Det kan du like gjerne gjøre senere.
 • Og er du en av dem som har tap i noen aksjer eller fond, er det heller ikke hensiktsmessig å flytte disse da du ikke får fradrag for tapet før selve Aksjesparekontoen avsluttes (dvs. tømmes for verdier og slettes).
 • Og er du en av dem som vil selge deg ut av dine aksjer og aksjefond, for å deretter sette pengene på konto, så må vi minne om at på ASK-kontoen er det bestemt lovmessig at bankene ikke har lov å gi renter. ASK er tiltenkt «arbeidende kapital».

Hvordan kommer jeg i gang?

Alle forvaltere, banker og meglerhus tilbyr aksjesparekonto og de aller fleste har en svært enkel digital løsning der du på 2-3 minutter klikker deg igjennom og de overfører for deg. De aksjer og fond som ikke tilfredsstiller aksjesparekonto-kravene, blir heller ikke overført men beholdt som i dag.

Besøk banken eller meglere din i dag/ i kveld og allerede når sjekk hvor lett det er å opprette ASK.

Tidsfrister

Selv om den lovmessige fristen er satt til 31/12/2019, må du IKKE vente! Det er viktig at alt går bra for seg og tilbyderne har derfor satt kortere frister for å sikre at de rekker dette før endelig frist. For eksempel Norges største bank DNB har satt følgende frister:

 • Søndag 1. desember kl 23.59 for flytting av aksjer og aksjefond fra andre sparetilbydere til Aksjesparekonto i DNB
 • Torsdag 19. desember kl 23.59 for flytting av aksjer og aksjefond i DNB til Aksjesparekonto i DNB

Men som sagt: Vet du allerede nå at ASK er noe for deg og din sparing: Ikke vent!

 

*) Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

*) Noen få tar et gebyr for flytting fra banken/megleren der du har aksjene/fondene.

Artikkel skrevet 1.november 2019 av Kristin Skaug, leder for AksjeNorge