En volatil start på året

De fleste aksjonærer har fått en urolig start på året idet aksjemarkedet har svingt kraftig den siste måneden. Mange vil tro at slike markedsbevegelser skremmer aksjonærer bort fra aksjemarkedet, men dette er ikke nødvendigvis riktig.

Ser vi tilbake på de siste 15-20 årene har hvert fall andelen privatpersoner som eier aksjer ikke blitt preget av dårlige tider i aksjemarkedet. I statistikk fra Oslo Børs ser vi at den prosentvise utviklingen av privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs fra 97 frem til i dag er uavhengig av dot.com- og finanskriser. Det er andre faktorer som spiller en mye større rolle. For eksempel hvilke selskaper som er notert på Oslo Børs.

I 2015 var det en tilstrømning av privatpersoner som eide aksjer på Oslo Børs. Hvorfor? Ikke bare har vi en historisk lav rente som gjør at vi må se oss om etter alternative investeringsområder. Det kom også mange spennende aksjeselskap til Oslo Børs i fjor, deriblant Multiconsult, Europris, Skandiabanken og Schibsteds nye B-aksje. Hurtigruten er et nylig eksempel på frafall av aksjonærer. Det var en populær aksje i Nord-Norge. Da selskapet ble tatt av børs i 2014 forsvant 2000 aksjonærer fra regionen. 60% av nordmenn eier kun en aksje. Dermed kan enkeltselskap ha store utslag.

Landsdekkende undersøkelser

Høsten 2009 utførte AksjeNorge en landsdekkende undersøkelse om nordmenns forhold til sparing i aksjer og fond. Undersøkelsen ønsket blant annet å avdekke om finanskrisen hadde påvirket folks sparing. Over 70% oppga at den ikke hadde påvirket deres oppfatninger. Det kan tyde på at den norske investor er langsiktig i sine aksjeinvesteringer. Les mer om undersøkelsen.

I en pågående undersøkelse som er en del av en større nasjonal karlegging i regi av OECD har AksjeNorge spurt om nettopp det som går på aksjesparing og tidshorisont. Godt over 50% av de spurte eier aksjer i 5 år eller mer.  De oppgir også at de i størst grad ser etter solide selskaper som leverer godt over tid når de investerer i aksjemarkedet. Dette bekreftes igjen av Aksjestatistikken for 2015 som AksjeNorge utarbeider på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Selskapene de fleste privatpersoner eier er store solide selskaper, men lang fartstid som har levert over tid og som aksjonærer har troen på vil fortsette å skape verdier frem i tid.

Tenk langsiktig

Aksjemarkedet svinger, til tider kraftig som nå. Men det svinger ikke rundt null. Aksjemarkedet svinger rundt en jevnt stigende kurve som over tid har gitt langt bedre avkastning en andre plasseringer. Selv om mann må regne med at markedene faller tilbake med jevne mellomrom har de alltid kommet tilbake over tid. Det er derfor viktig å tenke langsiktig når du investerer i aksjer. Gjør du det vil ikke de kortsiktige svingningene påvirke deg – i alt for stor grad. Les flere nyttige tips

(Foto: www.thedailybell.com)